အဲန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႛဝင္ေတၾကို မဴပတ္ေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛ တိုင္းရဲမႀႃး႒ကီး ႌၿန္ဳကား

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဲန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဟာ စစ္အစိုးရက ကဵင္းပေပးမယ္လိုႛ ေဴပာေနတဲ့ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ယႀဥ္႓ပိႂင္မႀာ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ အဲန္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႛဝင္ေတၾရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁကို မဵက္ေဴခမဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ထားဖိုႛနဲႛ အဖၾဲႛဝင္ အင္အားစာရင္းေတၾကို ခရိုင္၊ ႓မိႂႛနယ္ ရဲတပ္ဖၾဲႛမႀႃးေတၾကတဆင့္ တာဝန္ယူ႓ပီး ေကာက္ယူထားဳကဖိုႛ ပဲခူးတိုင္း ရဲမႀႃး႒ကီးက ႌၾန္ဳကားထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ႏွစ္ဦး NLD လက္ပတ္နီမ်ား စည္းေႏွာင္ ျပင္ဆင္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္ႏွစ္ဦး NLD လက္ပတ္နီမ်ား စည္းေႏွာင္ ျပင္ဆင္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလအတၾင္း ေတာင္ငူခရိုင္ ရဲတပ္ဖၾဲႛရံုးမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးတိုင္း ရဲတပ္ဖၾဲႛမႀႃးမႀ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး၏ ႌၾန္ဳကားခဵက္အေပၞ ထပ္ဆင့္ရႀင္းလင္းပၾဲ ဆိုတဲ့ အစည္းအေဝးမႀာ ေဴပာသၾားတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

တိုင္းရဲမႀႃး ေဴပာဆို သံုးႎံႁးသၾားတဲ့ စကားလံုးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေတာင္ငူ႓မိႂႛနယ္ ဴပည္သူႛလၾတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေအာင္စိုးဴမင့္က ဴပန္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးေအာင္စုိးဴမင့္။    ။“အဲဒီအစည္းအေဝးမႀာ ဘာေဴပာလဲဆုိေတာ့- ‘ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ အဲန္အယ္လ္ဒီ ပၝဝင္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အဲန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႛဝင္ တဦးခဵင္း စာရင္းဴပႂစုထားရန္ႎႀင့္ ေစာင့္ဳကည့္ရန္ လိုအပ္ေဳကာင္း၊ အဲ့ဒီကိစၤကို ခရိုင္ရဲနဲႛ ႓မိႂႛနယ္ရဲကေန တာဝန္ယူ႓ပီး လုပ္ေပးဖိုႛလိုေဳကာင္း’ ေဴပာပၝတယ္။ ရဲတိုင္းမႀႃး ေဴပာတဲ့ စကားထဲမႀာ အဲန္အယ္လ္ဒီဟာ ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္မယ္လိုႛ ယူဆစရာရႀိတယ္၊ ေမ႖ာ္လင့္တယ္လိုႛ မသံုးဘူး။ တိတိကဵကဵ အဲန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႛ ပၝဝင္မယ္လိုႚ သံုးတယ္။သူတိုႛက ဘယ္လိုယူဆခဵက္နဲႛ အခုလို ေကာက္ခဵက္ခဵ ေဴပာဆိုတယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး”

ဒီအေဳကာင္းကို ထပ္ဆင့္ ရႀင္းလင္းပၾဲ အစည္းအေဝးမႀာ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရဲအရာရႀိတဦးက ဴပန္ေဴပာဴပလိုႛ သိရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ခုရက္ပိုင္းအတၾင္း အထူးရဲတပ္ဖၾဲႛက ေတာင္ငူ႓မိႂႛနယ္ အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီအဖၾဲႛဝင္ စာရင္းကို ဦးေအာင္စိုးဴမင့္ရဲ့ အိမ္မႀာ လာေတာင္းသၾား႓ပီး အဖၾဲႛဝင္ တဦးခဵင္းစီရဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေတၾကို လိုက္ေကာက္ခံေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေတာင္ငူ႓မိႂႛနယ္အတၾင္းက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီႌၾတ္ေရး ပၝတီဝင္ေတၾနဲႛ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကာလတံုးက ဖဵက္သိမ္းခံထားရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾရဲႛ အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾကိုလည္း အလားတူ စာရင္းေကာက္ခံမႁေတၾ လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေအာင္စိုးဴမင့္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔