ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚဝင္မဵားအား အေရးယူဖုိႛ ရဲစခန္းက ဴငင္းဆုိ

NLD လူငယ္တာဝန္ခံတဦးကို ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚ အပၝအဝင္ လူတစုက ဝိုင္း႓ပီး ႟ိုက္ခဲ့တာကို ရဲစခန္းကို တိုင္ဳကားရာမႀာ ရဲစခန္းက ဳကံ့ခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရး အဖၾဲႚဝင္ေတၾကို အေရးမယူဖုိႛ ဴငင္းဆုိခဲ့ေဳကာင္း တၾံေတး႓မိႂႚက NLD လူငယ္ေတၾက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။
2009-04-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလ ၁၁ရက္ေနႛက တၾံေတး႓မိႂႚက NLD လူငယ္တာဝန္ခံ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုကုလားေခၞ ကိုဝင္း႒ကိႂင္ကို လူ၇ဦးက ဝိုင္းဝန္းထိုး႒ကိတ္ခဲ့တဲ့ အဴပင္ အိတ္ထဲမႀာ ပၝလာတဲ့ ေငၾေတၾလည္း လုယူသၾားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFAက သတင္းထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊ အ႟ိုက္ခံရသူ ကိုကုလားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD လူငယ္တာဝန္ခံတဦးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

လူငယ္တာဝန္ခံ။        ။ “ႎႀာေခၝင္းကဵိႂးသၾားတယ္။ ဒူးေခၝင္းမႀာ ဒဏ္ရာရတယ္။ နံ႟ိုးေတၾ ေအာင့္တယ္။ ဆိုေတာ့ ရဲစခန္းမႀာ တက္အမႁဖၾင့္ခဲ့တယ္။ စခန္းမႀႃး ဦးဴမင့္ေကဵာ္ ထံမႀာ။ စခန္းမႀႃး ဦးဴမင့္ေကဵာ္က ဘာနဲႛ ဖၾင့္ေပးလိုက္သလဲ ဆိုေတာ့၊ ၃၂၅ ထိခိုက္နာကဵင္မႁ၊ ၂၉၄ ဆဲဆိုမႁ၊ ၅၀၆ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁနဲႛ ဖၾင့္တယ္။ သူက အဲဒီ လုယက္မႁကဵေတာ့ ကိုကုလားက ဖၾင့္ခိုင္းတာ၊ လုယက္မႁနဲႛ ဖၾင့္မေပးဘူး။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ရရႀိထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတၾကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဆး႟ံုသၾားကုတဲ့အခဵိန္မႀာ ေဆး႟ံုအုပ္႒ကီးက ကိုကုလားကို ေဴပာတယ္။ ပိုက္ဆံပၝလားလိုႛ ေမးတယ္။ ကိုကုလားက မပၝဘူးလိုႛ ေဴပာေတာ့ သူကေလ၊ ေဆးမထိုးေပးႎိုင္ဘူးတဲ့၊ ဒီေဆး႟ံုက ေဆးေတၾက ပိုက္ဆံနဲႛမႀ ေဆးကုသေပးမယ္လိုႛ ေဴပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုကုလားက ေဆးကုသမႁ မခံယူရဘူး။ မခံယူရဘူးေပၝ့၊ အခုလက္ရႀိ ကိုကုလားက ဘာေတၾ ခံစားေနရသလဲဆိုေတာ့ သူက ႎႀာေခၝင္းေသၾးေတၾ ထၾက္ေနတယ္၊ ေနာက္ လဲလည္း လဲေနတယ္ခင္ဗဵ။”

ဒၝ့အဴပင္ ရဲစခန္းမႀာ အမႁဖၾင့္စဥ္ ဳကံ့ခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး အဖၾဲႚဝင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုစိုးတင့္နဲႛ ကိုကရင္ဆိုသူေတၾကို ဝိုင္းဝန္း ႟ိုက္ႎႀက္သူေတၾ စာရင္းမႀာ မထည့္ပဲလူ႒ကီးေတၾနဲႛ အရင္တုိင္ပင္္မဲ့အေဳကာင္း ေဴပာတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး တၾံေတးရဲစခန္းကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့ အခၝမႀာ တာဝန္ကဵတဦးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

တၾဲဖက္တာဝန္မႀႃး။      ။ “ေဳသာ္ ဟုတ္တယ္ခင္ဗဵ၊ ေလာေလာဆယ္ က႗န္ေတာ္တိုႛက ခုခဵိန္မႀာေလ က႗န္ေတာ္ တၾဲဖက္ တာဝန္မႀႃး တေယာက္တည္းဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္ ေလာေလာဆယ္ မသိေသးလိုႛပၝခင္ဗဵ။ အဲဒၝ မသိေသးေတာ့ ဟိုေနႛက ဴဖစ္တာ အရင္တာဝန္မႀႃးက ထၾက္သၾားေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မသိေသးဘူး အစ္ကိုရ ေနာ္။”

ဒၝကေတာ့ တၾံေတးရဲစခန္းက တၾဲဖက္တာဝန္မႀႃးဆိုသူက ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားခဲ့တာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔