ေစာင့္ဳကည့္ေနသည့္ သံဃာေပဵာက္သၾား၍ ရဲရႀစ္ဦး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရ

ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္တယ္လိုႛ ယူဆခံရတဲ့ သံဃာေတာ္တပၝးကို ေစာင့္ဳကည့္ဖိုႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚကို တာဝန္ေပးအပ္ထားရာကေန အဲဒီ သံဃာ ေပဵာက္သၾားတဲ့အတၾက္ ဒုရဲအုပ္တဦး အပၝအဝင္ တပ္ဖၾဲႚဝင္ ၈ ဦးကို အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ သူတိုႛကို ခ႟ိုင္ရဲ႟ံုးက ေခၞယူ စစ္ေဆးေနတယ္လိုႛလည္း ရဲစခန္းက အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုပၝတယ္။
2008-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းလၾတ္ေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ပခုကၠႃ႓မိႂႚတၾင္ ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ ႔ကခဵီေတာ္မူဳကေသာ သံဃာမဵားကို အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီး႓ပီး ဓာတ္တိုင္တၾင္ တုပ္ေႎႀာင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး အမည္တၾင္သည့္ သံဃာႎႀင့္ လူထု လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ (RFA)
(RFA)

မႎၩေလးတိုက္ေခၞ ပခုကၠႃ အေနာက္တိုက္က ရဟန္းပဵိႂ ဦးစိႎၩိတဟာ မႎႀစ္က ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ပၝဝင္ခဲ့တယ္လိုႛ ယူဆခံရ႓ပီး၊ လတ္တေလာမႀာလည္း သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁဴဖစ္ေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းေနတယ္လိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾက သံသယရႀိေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဦးစိႎၩိတ သီတင္းသံုးရာ အေနာက္တိုက္ကို ရဲတပ္ဖၾဲႚေတၾ ခဵ႓ပီး ေစာင့္ဳကည့္ေနခဲ့ရာက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမႀာ အဲဒီ သံဃာေတာ္ တိမ္းေရႀာင္ လၾတ္ေဴမာက္သၾားေဳကာင္း နီးစပ္သူေတၾက RFA ကုိေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရႀင္ ဦးေဂၝသိတက အခုလို သံုးသပ္ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဦးေဂၝသိတ။     ။ “အာဏာရႀင္တိုႛ မည္သည္မႀာ သူတုိႛရဲ့ အာဏာကို ထိပၝးလာရင္ ဘယ္သူကိုမႀ လၿတ္မေပးဘူးဆိုတာ ဒၝရႀင္းပၝတယ္။ အခုလည္းပဲ ဳကည့္ပၝ၊ ဒီပခုကၠႃ မႎၩေလးတိုက္က ဆရာေတာ္က အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ကံေကာင္း႓ပီးေတာ့ လၾတ္ေဴမာက္သၾားတယ္။ အဲဒီလို လၾတ္ေဴမာက္သၾားတဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီရဲေတၾ၊ တပ္ဖၾဲႚဝင္ေတၾကို ဴဖႂတ္ခဵလိုက္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ အာဏာရႀင္ေတၾက အင္မတန္ကို ေဳကာက္ဖိုႛ ေကာင္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒၝ အေထာက္အကူ ဴပႂေနတဲ့ အလုပ္အေက႗းဴပႂေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတၾ၊ အာဏာရႀင္ရဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾဟာ သိသင့္တယ္လိုႛ ဦးဇင္း ဴမင္တယ္ဗဵ။”

ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ စက္တင္ဘာလဆန္းကတည္းကေန ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ ၂၅၀ ကို အသင့္အေနအထားနဲႛ တပ္လႀန္ႛ ထားသလုိ ညဖက္မႀာလည္း ႓မိႂႚထဲကလမ္းေတၾမႀာ ဝတ္စံုဴပည့္နဲႛ ကင္းလႀည့္တာ၊ အင္အားဴပတာမဵိႂးေတၾ ရႀိေဳကာင္းလည္း ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ပခုကၠႃ႓မိႂႚဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္က စစ္အာဏာပိုင္ေတၾကို သံဃာထုက သပိတ္ေမႀာက္ ကံေဆာင္တဲ့ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ စတင္ရာ ႓မိႂႚတ႓မိႂႚလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔