ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား တိုက္တြန္း

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေတာင္းဆိုမူ ့့့့့မ်ာားားားကိုုေထာက္ခံပါသည္။

Apr 24, 2012 01:59 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

၈၈ မဴိးဆက္သစ္တုိ ့့့့့့ုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုလုုုပ္ေဆာင္ခ်က္အားၾကိဳဆိုပါသည္။

Apr 24, 2012 10:58 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔