ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သီးျခားသတ္မွတ္ဖုိ႔ မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕ကို နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ခဲြျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြေပးမယ္ ဆိုရင္ အခြင့္ထူးခံအတန္းအစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုၿပီး သီးျခား သတ္မွတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပစဥ္

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ကို နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ခဲြျခားသတ္မွတ္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြေပးမယ္ဆိုရင္ အခြင့္ထူးခံအတန္းအစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုၿပီး သီးျခားသတ္မွတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ "ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား" ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ကတခ်ဳိ႔ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားတဲ့အခြင့္အေရးေတြ ေပးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အခြင့္ထူးခံ အက်ဥ္းသား အတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားအေနနဲ႔လည္း သိမ္ငယ္ စိတ္ မနာလိုဝင္တိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ အုပ္စုလိုက္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္"

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြကုိ  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အမည္တပ္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕က ဖိအားေပးေတာင္းဆုိခဲ့တာေၾကာင့္ "အက်ဥ္းသားမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ" ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အက်ဥ္းသား ၃၅၄ ေယာက္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။