ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးအတၾက္အေဴဖ- လူတစုနည္းနာေလာ၊ လူထုနည္းနာေလာ (၂)

2006-06-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

"ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးရူေထာင့္အေထၾေထၾ" အစီအစဥ္မႀာ ဒီမုိကေရစီေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ ဴပည္သူလူထုရဲ့ အခန္းကၸအေဳကာင္း ဦးမင္းဇင္က အပုိင္းလုိက္ခၾဲ႓ပီး တင္ဴပေနရာမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အေဴပာင္းအလဲကုိ လူတစုနည္းနဲႛ ေဴဖရႀင္းလုိႛ မရ၊ လူထုနည္းနဲႛသာ လုပ္ႎိုင္မယ္လုိႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီတပတ္ေတာ့ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားလုိႛ ႎုိင္ငံေရးမႀာ လုပ္ကၾက္မရႀိရင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္မလဲ ဆုိတာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အဴမင္အမဵႂိးမဵႂိးကုိ စုစည္း႓ပီး ဦးမင္းဇင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီတပတ္မႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကသူေတၾကေတာ့ အဳကမ္းမဖက္တုိက္ပၾဲ သေဘာတရားဆုိင္ရာ ပညာရႀင္ ေဒၝက္တာ ဂဵင္းရႀပ္၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္း၊ ထုိင္-ဴမန္မာ နယ္စပ္အေဴခစုိက္ ႎုိင္ငံေရး အံတုမႁေကာ္မတီ တာဝန္ခံကုိေကဵာ္ေကဵာ္နဲႛ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္ ရဲေဘာ္ ဖုိးသံေခဵာင္းတုိႛပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔