အလုပ္သမား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို တိုင္ဳကားသူ ေထာင္တၾင္းမႀာ ေသဆံုး

အိုင္အယ္အိုကို တိုင္႒ကားခဲ့တဲ့အမႁနႛဲ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္ကဵခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အလယ္တန္းဴပဆရာ ဦးေဌးလၾင္ဦး အသက္ ၄၅ ႎႀစ္ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္ မေနႛက မႎၨေလး အိုးဘိုေထာင္မႀာ HIV ကူးစက္ေရာဂၝနဲႛ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ပၝတယ္။
2008-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
AAPP ေခၞ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ)၏ တၾဲဖက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဘိုဳကည္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီး အကဵဥ္းခဵထားေသာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုကို ဴပသ႓ပီး ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။  (Photo: AFP)
AAPP ေခၞ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ)၏ တၾဲဖက္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဘိုဳကည္က ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဖမ္းဆီး အကဵဥ္းခဵထားေသာ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား၏ ဓာတ္ပံုကို ဴပသ႓ပီး ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ႎိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဝန္ထမ္းေတၾကို လစာနည္းနည္ေပး႓ပီး မတရား ခိုင္းေစေနတယ္ဆိုကာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ရန္ကုန္႟ံုးခၾဲကို ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္က ဦးေဌးလၾင္ဦးက စာေရးသားေပးပိုႛ တိုင္႒ကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုတိုင္႒ကားခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဦေဌးလၾင္ဦးကို ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾကို တပ္ေလ့ရႀိတဲ့ အေရးေပၞစီမံခဵက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ညနဲႛ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အိုးဘိုေထာင္အကဵဥ္းေထာင္မႀာ အကဵဥ္းခဵခံေနရတာ ၅ႎႀစ္ဴပည့္သၾားပၝ႓ပီ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ ဦးေဌးလၾင္ဦး ကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့အေဳကာင္း မိသားစုအေနနဲႛ ဘယ္လိုသိရပၝသလဲလိုႛ ဇနီး ေဒၞခင္လႀဴမင့္ကို ေမး႒ကည့္ပၝတယ္။

ေဒၞခင္လႀဴမင့္။  ။ “ နာေရးအသင္းကေန လာအေ႒ကာင္း႒ကားေတာ့ သူတိုႛမပၝဘူးေနာ္။ အဲလိုအေ႒ကာင္း႒ကားေတာ့ အိမ္ကိုလည္႓ပီးေတာ့ ေမးတယ္။ ဒီေနႛမနက္ ၈နာရီေလာက္သၾားေတာ့ သူတိုႛက ၈နာရီေလာက္မႀာ ထုတ္ေပးတယ္။ ႒ကာနီကန္မႀာ ၁၂ နာရီေလာက္မႀာ သ႓ဂႇႂဟ္ပၝတယ္။ တီဘီဴဖစ္တယ္ ေနာက္တခၝ တက္တက္႓ပီးေတာ့ လဲတယ္ သတိလစ္လစ္႓ပီး လဲတယ္။ အဲဒီလဲရာကေန သၾက္ခဵပၝဒ ဖမ္းသၾား႓ပီး ပၝးေတၾဘာေတၾ႟ၾဲႚသၾားတယ္။ ကိုယ္တဴခမ္းေသသၾားတယ္ အေအးပတ္တာ ပၝမႀာေပၝ့ေလ။ ”

ဦးေဌးလၾင္ဦး စဵာပနမႀာ ကုန္ကဵစရိတ္ေတၾအတၾက္ တာဝန္ကဵဝန္ထမ္းတဦးက မိသားစုကို ေတာင္းခံခဲ့ပံုကိုလည္း ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞခင္လႀဴမင့္။  ။ “ အဲဒီထဲက တာဝန္ရႀိ ေကာင္ေလးကေန႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛလုပ္ထားတာ ၂၈၂၅၀ကဵတယ္ဆို႓ပီး ဇၾတ္ေတာင္းတယ္။ အဲလိုေဴပာတဲ့အခၝကဵေတာ့ အိမ္က ညီမကေန႓ပီးေတာ့ မသိဘူး ဟိုအမ႒ကီးတာ ေမးေတာ့ေဴပာေတာ့ အမ႒ကီးတေယာက္ကေန ဝင္ေဴပာေပးတာေပၝ့ေနာ္။ ေငၾေတၾဘာေတၾ လႀႃတာကေတာ့ အမတိုႛပိုက္ဆံနဲႛပဲ လႀႃလိုက္တယ္။ မီးသ႓ဂႇႂဟ္စရိတ္ေတာ့ သူတိုႛဖာသာသူတိုႛ ေပးသၾားတာေပၝ့ေနာ္။ ”

အခုလို ေထာင္ထဲမႀာ အမဵားအကဵိႂးေတာင္းဆိုရင္း ေသဆံုးသၾားတဲ့ ခင္ပၾန္းဴဖစ္သူအတၾက္ ဂုဏ္ယူကာ အားလံုးကို ေမတၨာပိုႛေနပၝတယ္လိုႛ ဝမ္းနည္းစကား ဆက္ေဴပာဴပပၝေသးတယ္။

ေဒၞခင္လႀဴမင့္။  ။ “ အမ ခံစားခဵက္ကေတာ့ အမလို မခံစားရပၝေစနဲႛ အမကေတာ့ ဘယ္သူပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ေမတၨာအဴမဲတမ္းပိုႛပၝတယ္။ ခုလည္း ခုလက္ရႀိမင္းကိုလည္း ေမတၨာအဴမဲတမ္းပိုႛပၝတယ္။ သခႆၝရေပၝ့ ေမာင္ေလးရယ္ ကိုယ့္အတိတ္ကံက မေကာင္းခဲ့လိုႛ ဒီလိုမဵိႂးေပၝ့ ေတၾႚရတဲ့ အေ႒ကာင္းေပၝ့ေနာ္ ေမာင္ေလးရယ္ ေထာင္ထဲမႀာအမဵားအတၾက္ ေကာင္းတာလုပ္တာအတၾက္ ေသသၾာတာကို အမကေတာ့ ဂုဏ္ယူတယ္ ဒီလိုေသတာခဵင္းအတူတူေတာင္မႀ။ ”

ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ဦးေဌးလၾင္ဦးဟာ မႎၨေလး အိုးဘိုအကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ HIV ေရာဂၝကူးစက္ခံရ႓ပီး ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လိုႛ ဇနီးဴဖစ္သူက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။ ဒီေရာဂၝကို ေထာင္ထဲမႀာ ဘယ္လိုကူးစက္ခံရသလဲ၊ ေထာင္တၾင္း ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ အေဴခအေနဘယ္လို ရႀိသလဲ ဆိုတာေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဇနီးဴဖစ္သူ ေဒၞခင္လႀဴမင့္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားခဵက္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအတၾက္ ေထာင္တၾင္းမႀာ ကူးစက္ေရာဂၝေတၾရဖိုႛ အေဴခအေနေတၾဘယ္ေလာက္အထိရႀိလဲဆိုတာကို AAPPB ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေရးအသင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) ရဲ့ တဲၾဘက္အတၾင္းေရးမႀႃး ကိုဘုိဳကည္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး မအင္ဳကင္းႎိုင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။
ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔