ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည် လြတ်ေူမာက်ရေး ဆုတောင်းပြဲမဵား အိံြံႛအူပားကဵင်းပ

ူမန်မာူပည်တဝန်းမြာ ရြိတဲ့ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်ကို ခဵစ်ခင်လေးစားုကတဲ့ ူပည်သူတေဟြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည် အမကြို ုကားနာ စစ်ဆေးတဲ့နေႛတိုင်း ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတြေ လုပ်ခဲ့ုကတဲ့အတိုင်း ဇူလိုင် ၂၇ရက် ဒီကနေႛ ဘုရားကေဵာင်းကန်တေမြြာ ဆုတောင်းပြဲတြေ ူပလြုပ်ခဲ့ုကပၝတယ်။

2009-07-27
Share
assk_64_bday_pagoda_305px.jpg ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေၝင်းဆောင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၏ ၆၄ိံြစ်ေူမာက် မြေးနေႛအတြက် ေ႟တြိဂုံစေတီပေၞတြင် ဇြန်လ ၁၉ရက်နေႛက အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်မြ အဖြဲႚဝင်မဵား ဆုတောင်း မေတ္ဇာပိုႛနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကနေႛမနက် ရန်ကုန်္ဘမိြႚ ေ႟တြိဂုံဘုရားမြာ ဒေၞနော်အုန်းလြ ဦးဆောင်တဲ့ အဖြဲႚက မေတ္ဇာပိုႛ ဆုတောင်း ပဌာန်း႟ြတ်ဆိုတာတြေ လုပ်ခဲ့ုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားရဲ့ အဂဿၝထေၝင့်မြာ ပဌာန်း႟ြတ်ဆိုုကခဵိန် အာဏာပိုင်တေကြ ဘုရားပေၞမြာ လု္ဘံခံြရေး တင်းတင်းကဵပ်ကဵပ် ခဵထားခဲ့သလို ဘုရားဝတ်ူပ္ဘြပီး အူပန်လမ်းမြာ တားဆီးစစ်ဆေးတာတြေ လုပ်ခဲ့တယ်လိုႛ ဒေၞနော်အုန်းလကြ RFA ကို အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဒေၞနော်အုန်းလြ        ။ “ဒီနေႛက ကဵမတိုႛ ေ႟တြိဂုံဘုရားမြာ မေတ္ဇာသုတ် ႟ြတ်တယ်၊ မောဟသုတ် ႟ြတ်တယ်၊ ္ဘပီးတော့ ပဌာန်းလည်း ႟ြတ်တယ်၊ ူပန်လာတဲ့အခၝကဵတော့ ရဲတေစြစ်တာ၊ ရဲတေကြ ကားပေၞ တက်လာသေးတယ်၊ ဟိုုကည့်ဒီုကည့်နဲႛ ဟိုရြာဒီရြာနဲႛ အုကာဋ္ဌကီး ကားကို ခေၞထားတာပေၝ့နော်၊ ကဵမတိုႛ ၉ နာရီကေဵာ်ကေဵာ်က ကားစီးတာကို ၁၁ နာရီကေဵာ်ကေဵာ်လောက်မြ အင်းစိန်ရောက်တယ်၊ တူခားကားတော့ မစစ်ဘူး ကဵမတိုႛ စီးတဲ့ ကားတကားပဲ သူတိုႛစစ်တာ။

ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခ႟ိုင် တြံတေး္ဘမိြႚနယ် အဲန်အလ်ဒီအဖြဲႚဝင်တေကြလည်း ္ဘမိြႚနယ်တြင်းက ဘုရားတေမြြာ ဆုတောင်းပဌာန်း႟ြတ်ခဲ့ုက္ဘပီး ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းတြေ အိမ်တေကြို သေူပပန်းတြေ လိုက်္ဘပီး ဝေငြ လြဒြၝန်းခဲ့ုကတဲ့အေုကာင်း ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်္ဘပီးလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇော်မင်းထြန်းက ေူပာပၝတယ်။

ကိုဇော်မင်းထြန်း        ။ “ကဵနော်တိုႛ တြံတေး္ဘမိြႚနယ် ပေၝင်းတော်ခဵြပ် ဘုရားမြာလည်း မနက်ကဆိုရင် သေူပပန်းတြေ ဖယောင်တိုင်တြေ၊ အမြေးတိုင်တြေ၊ ကဵနော်တိုႛ သြားလြ္ဘြပီးတော့ ဆုတောင်းတယ်၊ ပဌာန်း႟ြတ်တယ်၊ မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်တယ်၊ မေတ္ဇာပိုႛတယ်၊ တြံတေး္ဘမိြႚနယ်အတြင်းမြာ ရြိတဲ့ ဖက်ထရာ ဘုရားဋ္ဌကီးမြာလည်း ဒီ႟ုံးခဵိန်းရက်မြာပဲ သြား္ဘပီးတော့ ဝတ်ူပြ ဆုတောင်းုကတယ်၊ ဒီသမိုင်းဝင် စေတီတော်ူမတ်ဋ္ဌကီးူဖစ်တဲ့ ေ႟ဆြံတော် စေတီတော်ူမတ်ဋ္ဌကီးမြာလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲ့ မြေးနေႛူဖစ်တဲ့ အဂဿၝဒေၝင့်မြာ သေူပပန်းတြေ လြဒြၝန်းတယ်၊ ဆီမီးတြေ လြဒြၝန်းတယ်၊ အမြေးတိုင်တြေ လြဒြၝန်း္ဘပီးတော့ ဝတ်ူပဆြုတောင်းုကတယ်။

ပဲခူး္ဘမိြႚက အဖြဲႚခဵြပ် အမဵိြးသမီးအဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ လူငယ်အဖြဲႚဝင်တြေ စုပေၝင်း္ဘပီး ပဲခူး္ဘမိြႚက နာမည်ဋ္ဌကီး ဘုရားိံြစ်ဆူမြာ ပဌာန်း႟ြတ်ဆို ဆုတောင်းမြတြေ လုပ်ခဲ့ုကသလိုပဲ အာဏာပိုင်တေကြ စောင့်ုကည့် ဓာတ်ပုံ ႟ိုက်ယူတာတြေ ရြိခဲ့တယ်လိုႛ ဦးဆောင်လြပ်ရြားမမြြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေၞခင်ႌြန်ႛမူက အခုလို ေူပာပၝတယ်။

ဒေၞခင်ႌြန်ႛမူ ။ “ေ႟ြမော်ဓောမြာ မနက် ၉ နာရီမြာ အဂဿၝဒေၝင့်မြာ ကဵမတိုႛ ပန်း ရေခဵမ်း ဆီးမီးမဵား ကပ်လြ္ဘြပီးတော့ ပဌာန်း ၉ ခေၝက် ႟ြတ်ဆိုပူဇော်ုကတယ်၊ အဲ့ဒၝ္ဘပီးတော့ အဲဒီလူအုပ်နဲႛပဲ ပဲခူးအထြက်လေ ကဵိြက်ကော် လေးမဵကိံြာ ဘုရားမြာ သြားရောက်္ဘပီးတော့ ပန်း ရေခဵမ်း ဆီမီးမဵား ကပ်လြ္ဘြပီး ပဌာန်း႟ြတ်ဆိုုကပၝတယ်။

ပဲခူးတိုင်း ဇီးကုန်း္ဘမိြႚနယ် အဖြဲႚခဵြပ်အမဵိြးသမီးအဖြဲႚဝင်တြေ စုပေၝင်း္ဘပီး ဒီကနေႛ မြန်းလြဲပိုင်းမြာ ူမသိန်းတန် ဘုရားမြာ သြား္ဘပီး ဝတ်ူပဆြုတောင်းခဲ့တယ်လိုႛ ဥက္ကှူ ဒေၞခင်ဝိုင်းက RFAကို ေူပာပၝတယ်။

ဒေၞခင်ဝိုင်း     ။ “ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်မြေးနေႛူဖစ်တဲ့ အဂဿၝထောင့်မြာ ဒီငၝးပၝးသီလ ခံတယ်၊ ဆီမီးရေခဵမ်းပန်း ကပ်တယ်၊ အမြေးတိုင်က ၁၁ တိုင်၊ ဆီမီးတိုင်က ၁၁ တိုင် ထြန်းတယ်၊ ထြန်း္ဘပီးတော့ ၁၁ မီး ္ဘငိမ်းအောင်ပေၝ့နော်၊ ဒီ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကိုလည်း အူမန်ဆုံး လြတ်ေူမာက်အောင် ဆို္ဘပီးတော့ မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်တယ်၊ ၂၄ ပင်္စည်း ပဌာန်း႟ြတ်တယ်၊ မောရသုတ်႟ြတ်တယ်၊ မေတ္ဇာသုတ်႟ြတ်တယ်၊ နောက်္ဘပီးတော့လည်းပဲ အန်တီတိုႛက နောက်ဆုံးဆုတောင်းတယ်၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛတကြ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသား အားလုံး အူမန်ဆုံး လြတ်ေူမာက်ပၝစေ ဆို္ဘပီး အန်တီတိုႛ သုံးဋ္ဌကိမ် သုံးခၝ ဆုတောင်းပေးတယ်။

ဒီကနေႛ မ္ဈိံလေး္ဘမိြႚပေၞ ရပ်ကြက်တေမြြာ လုံထိန်းရဲတြေ အူပည့်နဲႛ ဒိုင်နာကား ိံြစ်စီး ဆိုင်ကယ် ၁၀ စီးလောက် အူမဲတမ်းလြည့်နေသလို မဟာူမတ်မုနိဘုရားမြာ အရပ်ဝတ်နဲႛကော ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲတေပြၝ စောင့်ုကပ်နေတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ဒီလောက် တင်းကဵပ်နေတဲ့ဋ္ဌကားကပဲ အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ် ၃၀လောက်ဟာ ၁၀ယောက် ဘုရားဝတ်ူပြနေခဵိန် ကဵန်သူတေကြ ဝိုင်းဝန်း စောင့်ရြောက်ပေးတဲ့ပုံစံနဲႛ ဝတ်ူပြ ဆုတောင်းခဲ့ုကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက် သောုကာနေႛတုံးက ဆုတောင်းပြဲလုပ်္ဘပီး အိမ်အူပန်မြာ အမည်မသိ လူတယောက်က ထိုးိံြက်တာကို ခံခဲ့ရပေမဲ့လည်း ဒီကနေႛ ဆုတောင်းပြဲကို ဆက်္ဘပီး ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ စည်းအဖြဲႚဝင် ဦးတိုးဋ္ဌကီးက ခုလိုေူပာပၝတယ်၊

ဦးတိုးဋ္ဌကီး။       ။ “ဒီနေႛတော့ မူဖစ်တော့ဘူးလေ၊ အတြင်းထဲလုံူခံြရေးတြေတော့ တော်တော်လေး အူပည့်အဝ ခဵထားတယ်၊ ရဲရော၊ စရဖတြေရော အကုန်လုံး၊ ဋ္ဌကံ့ခိုင်ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးအဖြဲႚတေလြည်း အကုန်လုံး ခဵထားပၝတယ်။ အကုန်လုံးက ္ဘပီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက ရဲမပၝဘူး ဒီနေႛတော့ ရဲခဵထားတယ် အကုန်လုံးပတ်ပတ်လည်ကို။ ကဵနော်တိုႛ ဝင်သြားတဲ့အခၝကဵတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘာမြတော့ မူဖစ်ပၝဘူး၊ သူတိုႛလုပ်စရာရြိတာ ဓာတ်ပုံတြေ႟ိုက်တာပေၝ့လေ။” 

မ္ဘေမိြႚက အန်အယ်လ်ဒီအဖြဲႚဝင်တေကြလည်း မဟာအံထူးကံသာ ဘုရားဋ္ဌကီးမြာ ပန်းဆီမီးတြေ ဆက်ကပ်္ဘပီး ပူးပေၝင်းပၝဝင် ဆုတောင်းခဲ့ဋ္ဌကတယ်လိုႛ ္ဘမိြႚနယ်စည်းအဖြဲႚဝင်တဦးက ေူပာူပပၝတယ်။ ူမင်းူခံမြာတော့ တောင်သာနဲႛ ူမင်းူခံ အန်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚဝင်တြေ ပူးပေၝင်း္ဘပီး ဆ္ဋိံတော်ူပည့် ဘုရားမြာ ဝတ်ူပဆြုတောင်းခဲ့ပုံကို တောင်သာ လူငယ်အဖြဲႚဝင် ကိုဋ္ဌကည်စိုး ေူပာူပပၝတယ်။

ကိုဋ္ဌကည်စိုး။     ။ “ကဵနော်တိုႛ ဒီူမင်းူခံ ဆ္ဋိံတော်ူပည့်ပဲ ပေၝင်းလုပ်တာလေ။ ူမင်းူခံ အန်အယ်လ်ဒီရယ် ူမင်းူခံလူငယ်တေရြယ်၊ အကုန်လုံးပေၝင်းလုပ်ုကတာပေၝ့။ ကဵနော်တိုႛ၊ သူတိုႛဖက်က သတင်းမြတ်တမ်းယူတဲ့ သဘောမဵိြးလောက်ပဲ ရြိပၝတယ်၊ ဘာမမြေူပာပၝဘူး၊ မတားဆီးပၝဘူး၊ သူတိုႛ စီရင်ခဵက်မခဵမခဵင်း ႟ုံးခဵိန်းတိုင်းမြာ ကဵနော်တိုႛ ဒီကမ်ပိန်းလုပ်မြာပဲ၊ ဒီနေႛဆို လူထုပၝ ပၝဝင်တယ်ဗဵ။”

မိုးကုတ်က အန်အယ်လ်ဒီအဖြဲႚဝင်တေကြလည်း တန်ခိုးဋ္ဌကီးဘုရားတဆူမြာ သြား္ဘပီး ဆုတောင်းခဲ့ဋ္ဌကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ညောင်ဦး္ဘမိြႚက အန်အယ်လ်ဒီအဖြဲႚဝင်တေနြဲႛ ူပည်သူတေကြတော့ ေ႟စြည်းခုံဘုရားကို သြားခဲ့ရာမြာ အရပ်ဝတ်လုံူခံြရေးတြေ ထူထူထပ်ထပ် ခဵထားတဲ့အတြက် လူစုခဲြဲ္ဘပီး ငြက်ပစ်တောင်က ဘုရားတဆူမြာ သြား္ဘပီးဆုတောင်းပြဲလုပ်ခဲ့ုကတယ်လိုႛ ပၝတီဝင်တဦးက RFA ကို ေူပာူပပၝတယ်။

ပၝတီဝင်တဦး ။ ။ “ေ႟စြည်းခုံမြာ တဝက်ထားခဲ့တယ် ငြက်ပစ်တောင်မြာ ရြင်ဂေၝတမ ဘုရားမြာ တဝက်လုပ်ပၝတယ်ခင်ဗဵား။ ဆြမ်း၊ ဖယောင်းတိုင်၊ ရေခဵမ်း သေူပပေၝ့နော်။ အဲဒၝကို ကပ်လြ္ဘြပီးတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုဋ္ဌကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားမဵား လြတ်ေူမာက်ပၝစေလိုႛ ကဵနော်တိုႛ ဆုတောင်းပၝတယ်။”

မကြေးတိုင်း ရေနံခေဵာင်း္ဘမိြႚက အန်အယ်ဒီအဖြဲႚဝင် ၉ ဦးကို ဆုံတိုက်၊ ္ဘမိြႚမေူမာက်နဲႛ သစ်တပြေ ရပ်ကြက်က ရယက ဥက္ကှူတေကြ မနက် ၇ နာရီကတည်းက ခေၞယူဆြေးေိံြးခဲ့္ဘပီး ၁၁နာရီ ၁၅ မိနစ်မြာမြ ူပန်လြတ်လိုက်ပုံကို ္ဘမိြႚနယ်စည်းအဖြဲႚဝင် ဦးသန်းအောင်က ေူပာူပပၝတယ်။

ဦးသန်းအောင် ။         ။ “ရေနံခေဵာင်းက လြပ်ရြားမြတြေ စိပ်လာတဲ့အခၝကဵတော့ စိုးရိမ်လာတယ်ဆိုတာ သူတိုႛေူပာတယ်။ နောက်တခၝ မလိုလားအပ်တဲ့ပေၝ့နော်၊ မလိုလားအပ်တယ်ဆိုတာ သူတိုႛဖက်ကပၝ၊ အဲလို ူင်္ပံနာလေးတြေ၊ ဆ္ဋိံူပမြတြေ စီတန်းလြည့်လည်မြာတိုႛ၊ အဲဒၝမဵိြးတြေ ူဖစ်မြာစိုးရိမ်ပၝတယ်တဲ့။ အဲလိုေူပာတယ်၊ အဓိကကတော့ သူတိုႛက ယဉ်ယဉ်ကေဵးကေဵးပၝပဲ။ တောင်းပန်တဲ့ သဘောမဵိြးလိုႛ ယူဆရတယ်၊ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ေူမာက်ရေးအတြက် ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲဆိုတာ ကဵနော်တိုႛ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ပေးိံိုင်တဲ့အလုပ်ပဲ၊ ဒီအလုပ်ကလေးကိုတော့ ကဵနော်တိုႛ ဆက်လုပ်သြားမြာပၝ။”

အဲဒီလို ရယက ကခေၞယူဆြေးေိံြးတဲ့အတြက် ရေနံခေဵာင်း္ဘမိြႚပေၞကအဖြဲႚဝင်တြေ ဆုတောင်းပြဲ မလုပ်ူဖစ်ခဲ့ပေမဲ့ ကေဵး႟ြာအန်အယ်လ်ဒီအဖြဲႚဝင်တေကြတော့ ဥသြဵစ်ကုန်း႟ြာက ပုဂံမြေဵာ်ဘုရားမြာ ဆုတောင်းပြဲလုပ်ခဲ့ဋ္ဌကတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

မင်းဘူး္ဘမိြႚက ရြင်မင်းဘူးဘုရားမြာ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲလုပ်ခဲ့ဋ္ဌကပုံကိုတော့ ္ဘမိြႚနယ်အဖြဲႚခဵြပ်ဥက္ကှူ ဦးသောင်းစိုးက ခုလိုေူပာူပပၝတယ်။

ဦးသောင်းစိုး ။  ။ “ဆုတောင်းပြဲလုပ်တယ်။ ဆီမီး ပူဇော်တယ်။ နောက်တခၝ ဆီမီးပူဇော်ဖိုႛအတြက်ကိုလည်း ငေသြုံးထောင် လြခြဲ့တယ်။ သူတိုႛဖက်က လိုက်္ဘပီး ုကည့်တာ ဘာညာတော့ ရြိတာပေၝ့နော့်။ ဘာမြ အထူးအထြေတော့ မူဖစ်ပၝဘူး။”

မိတဉိလ္ဘာမိြႚက အဖြဲႚခဵြပ်အဖြဲႚဝင်တေနြႛဲ ူပည်သူတခဵိြႚ ္ဘမိြႚအဝင်က ေ႟ြူမင်တင်ဘုရားမြာ ဝတ်ူပဆြုတောင်းခဲ့ဋ္ဌကပုံကို မိတဉိလာ အန်အယ်လ်ဒီ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးက RFAကို ခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ဒေၞူမင့်ူမင့်အေး ။       ။ “၆ နာရီမြာသြားုကတယ်။ ကဵမတိုႛ အဲဒီမြာ ဝတ်ူပဆြုတောင်းတာကို သေခဵာလုပ်တယ်၊ မေတ္ဇာသုတ် စသည်ူဖင့် ႟ြတ်ဖတ်တယ်၊ နောက်္ဘပီးတော့ ၂၄ ပင်္စည်း ပဌာန်းဒေသနာတော်ရော၊ ပင်္စ႟ုတ် ဒေသနာရော၊ အကဵဉ်းရော၊ အကဵယ်ရော၊ ကဵမတိုႛ ႟ြတ်ဖတ် သရဇ႙ယ်ုက္ဘပီး၊ သေူပပန်းမဵားလည်း ကပ်လြြုက္ဘပီး၊ ကဵမတိုႛ ၁၀ ယောက်သြားတယ်၊ ဘုရားရြိခိုးတယ် မေတ္ဇာပိုႛ အမ္တွဝ္ဘေပီးတော့ အကဵဉ်းသားမဵားအားလုံး လြတ်ေူမာက်ရေးကိုလည်း ဆုတောင်းတယ်ပေၝ့၊ အေးအေးခဵမ်းခဵမ်းနဲႛ ကဵမတိုႛ ူပလြုပိံိုင်ခဲ့ပၝတယ်။”

သာစည်္ဘမိြႚမြာတော့ ကိုးတောင်ူပည့် ရန်အောင်မာန်စေတီမြာ၊ ရမည်းသင်းမြာလည်း ရန်အောင်ူမင် ဘုရားမြာ ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတြေ ူပလြုပ်ခဲ့ုကသလို ဝမ်းတြင်း ၊ ပေဵာ်ဖြယ်၊ မလိြင်နဲႛ ကေဵာက်ပန်းတောင်း ္ဘမိြႚတေမြြာလည်း ူပလြုပ်ခဲ့တဲ့အေုကာင်း သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။