ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ အထူး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ ျပန္လြတ္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။Kyaw ေနရပ္- USA :

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒ၏ အေပၚၮ္ မည္သူမွ်မရွိ။
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိသည္မွာ
လူတုိင္း လူတုိင္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာရမည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာရမည္။
အစိုးရလည္း ဥပေဒကုိ လုိက္နာရမည္။
မည္သူတစ္ဦးမွ ဥပေဒ၏ အေပၚၮ္ မရွိရ။

What is the "rule of law?"
* Everyone must follow the law.
* Leaders must obey the law.
* Government must obey the law.
* No one is above the law.

Jan 21, 2015 09:17 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔