သမၼတရန္ပံုေငြသံုးစဲြမႈ တင္ျပ

2017-05-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္
.

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပုိ႔ထားတဲ့ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြအတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသုံးပါ ဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ က်ပ္ သန္းတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ သုံးရာေက်ာ္ ခြဲေဝသုံးစြဲတဲ့ကိစၥကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က သီးသန္႔ရန္ပုံေငြေတြကို ဘယ္လို အသုံးျပဳခဲ့တယ္ ဆုိတာ အခုလို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

"ျပည္နယ္ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈေတြအတြက္ သီးႏွံမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္နဲ႔ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအ တြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အားေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ က်ပ္သန္းေပါး ၄၆၇၁.၁၅၅ သန္းျဖစ္ပါတယ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ တာတမံ၊ လမ္းတံ တားေတြ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖုိ႔နဲ႔ သီးႏွံေခ်းေငြေတြ စုစုေပါင္း က်ပ္ သန္း (၁၁၃ဝဝ) တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ သုံးရာေက်ာ္ အသုံးျပဳဖုိ႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြဆုိတာ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြ၊ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း မသုံးစြဲလို႔မျဖစ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ သုံးစဲြရတာျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ကလည္း လယ္ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သုံးစြဲမႈကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အေသးစိတ္သုံုးစဲြမႈကို တင္ျပတာမရိွခဲ့ပါဘူး။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၁ဝဝ ရွိၿပီး အဲဒီရန္ပံုေငြ ထဲက က်ပ္ ၅၆ ဘီလီယံနီးပါးကို အသံုးျပဳထားၿပီးျဖစ္ကာ ၄၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔