ျမန္မာႏုိင္ငံ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ သိသိသာသာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ

ျမန္မာနိုင္ငံက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ သိသိသာသာ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရတယ္လို႔ ျပည္တြင္းက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ သတင္းစာဆရာေတြက ေျပာၾကားတဲ့အေၾကာင္း PEN-America အေမရိကန္ကေလာင္ရွင္အသင္းက ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ မေန႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ေစဖုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ကုိးဆူဘုရားမွာ ေနျပည္ေတာ္အေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ေတြ လက္ပတ္စည္းၿပီး ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္

ျမန္မာနိုင္ငံက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္နဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ သိသိသာသာ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရ တယ္လို႔ ျပည္တြင္းက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ သတင္းစာဆရာေတြက ေျပာၾကားတဲ့အေၾကာင္း PEN-America အေမရိကန္ကေလာင္ရွင္အသင္းက ေၾကညာခ်က္တေစာင္ မေန႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

PEN Myanmar နဲ႔ မိတ္ဖက္ ၁၈ ဖြဲ႕က ျပဳစုထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ မတိုင္ခင္ မေန႔ကၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္တဲ့ May 2018 Scorecard ၂၀၁၈ ေမလ အမွတ္ေပးကတ္မွာ ေဖာ္ျပတာပါ။

အခ်က္ ၆ ခ်က္ေပၚ အေျခခံျပီး လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္နဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးတဲ့အခါ အမွတ္ ၆၀ မွာ ၂ မွတ္ပဲ ရျပီး ၂၀၁၇ ကထက္ ၆ မွတ္ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဥပေဒေတြနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒစ္ဂ်စ္တာလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လံုျခံဳေရး၊ လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္နဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခြင့္ စတာေတြကို အေျခခံျပီး အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးတာပါ။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ ပံုႏွိပ္ေရးနဲ႔ ထုတ္ေ၀ေရးဥပေဒ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ၊ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ အသေရဖ်က္မွဳ ျပဌာန္းခ်က္ အပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္ ဥပေဒေတြကို ျပင္လည္းမျပင္ဆင္၊ ပယ္လည္း မပယ္ဖ်က္ေသးဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။