ျမန္မာ့ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ ခြင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို မတိုး တက္ေသး

ေမလ ၃ ရက္ေန႔ဟာ World Press Freedom Day ျဖစ္တာမို႔ ၂၀၁၇ ခု ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနဆိုၿပီး နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႔ RSF က အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၇ ကမၻာ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဇယားပံု

ေမလ ၃ ရက္ေန႔ဟာ World Press Freedom Day ျဖစ္တာမို႔ ၂၀၁၇ ခု ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အေျခ အေနဆိုၿပီး နယ္စီးမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႔ RSF က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေျခအေနဟာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို တိုးတက္မႈ မရွိေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြက ထက္ေတာ့ ေကာင္းလာၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ မွာ ၁၃၁ အဆင့္ကို တက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီ ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို မရ ၾကေသးဘဲ ပုဒ္မ ၆၆-ဃ နဲ႔ ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုတာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္လက္ကိုယ္ ခ်ဳပ္ထားၾကရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အာရွတိုက္မွာ ေတာ္ေတာ္ကေလး လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏုိင္တာ ထိုင္ဝမ္တႏိုင္ငံသာရွိတယ္လို႔ ေဖၚျပထား ပါတယ္။ မီဒီယာသမား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အက်ဥ္းခ်ထားတဲ့ တရုတ္ျပည္က အဆင့္ ၁၇၆ မွာ ရိွေနျပီး ေျမာက္ကိုရိီး ယားက ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိေနပါတယ္။