ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သတင္းကို လၾတ္လပ္စၾာ ေရးခၾင့္ေပးဖိုႛ RSF ေတာင္းဆုိ

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဘယ္လို ဘယ္ပုံ အမႁစစ္ေဆးေနတဲ့ အေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ထိန္းခဵႂပ္ထားတဲ့ သတင္းစာ ေရဒီယုိ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားေတၾကသာ အနည္းအကဵဥ္း ေဖာ္ဴပေနတာက လၾဲ႓ပီး ဴပည္ပ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ ဴပည္တၾင္း ဴမန္မာဂဵာနယ္ သတင္းေထာက္ေတၾ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သတင္း ေရးသားေဖာ္ဴပခၾင့္ မရတဲ့အေပၞ RSF လုိႛေခၞတဲ့ နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚက ေမလ ၂၈ရက္ မေနႛက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။
2009-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတခုေပၞတၾင္ ေမလ ၂၂ရက္က စိတ္ဝင္စားစၾာ ဖတ္႟ႁေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁႎႀင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတခုေပၞတၾင္ ေမလ ၂၂ရက္က စိတ္ဝင္စားစၾာ ဖတ္႟ႁေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Mr. Vincent Brosselေဴပာတာက ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ RSF နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမႁသၾားအမႁလာ ကိစၤေတၾကို ကမႝာကေရာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကပၝ  စိတ္ဝင္တစား သိခဵင္ေနဳကခဵိန္မႀာ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ သတင္းေထာက္ေတၾရဲ့ အဴမင္အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛေရးတဲ့ သတင္းေပးပိုႛခဵက္ေတၾကို ဖတ္႟ႁခၾင့္ရမႀသာ ဘယ္ဘက္က တရားမ႖တတယ္၊ ဘယ္ဖက္က တရားမ႖တမႁ မရႀိဘူးဆိုတာ သိႎိုင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာသၾားတာပၝ ။

RSF ရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္နဲႛပတ္သက္လိုႛ BMA လိုႛေခၞတဲ့ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢအဖၾဲႚက အခုလို ႟­ႁဴမင္ေဳကာင္း ၊ BMA အဖၾဲႚ ဒုဥကၠႉ ဦးဇင္လင္း RFA ကို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဦးဇင္လင္း။     ။ “ဴမန္မာ စစ္အာဏာရႀင္မဵားကေတာ့ သူတိုႛ ထင္သေလာက္ေတာင္ သတင္းစာ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကို လံုးဝ ေပးတာ မဟုတ္ဖူး။ ခုလည္းပဲ၊ ဒီကေနႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ သတင္းေထာက္တခဵိႂႚကို တရားခၾင္မႀာ တရက္ ေခၞဴပလိုက္၊ ေနာက္ကဵေတာ့တခၝ ပိတ္ထားလိုက္၊ ေနာက္တရက္ ခၾင့္ဴပႂလိုက္ စသဴဖင့္ ဒီလို ပိတ္လိုက္ဖၾင့္လိုက္ လုပ္ေနတာေတၾေပၝ့ေလ။ အဲဒီလို လုပ္ေနေပမဲ့လည္းပဲ အဲဒီ သတင္းစာသမားေတၾကို ေလ့လာခၾင့္သေဘာေလာက္ပဲ ေပးထားတာ ဴဖစ္တယ္။ သူတိုႛအေနနဲႛ ဒီတရားခၾင္နဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတၾကို ေရးခဵင္တယ္ သားခဵင္တယ္ဆိုရင္ သူတိုႛသေဘာနဲႛ ေရးလိုႛမရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ႎိုင္ငံတကာက လႀမ္းဳကည့္လိုက္တဲအခၝကဵေတာ့ ဟာ ဒီေကာင္ သတင္းေထာက္ေတၾ ဝင္ခၾင့္ေပးတာပဲ၊ ဒၝ တစံုတရာ ေပဵာ့ေပဵာင္းတယ္တိုႛ ဘာတိုႛ တခဵိႂႚ ေဴပာဳကတာေတၾ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဳကားရပၝတယ္။ အဲဒၝ သူတိုႛ အေဳကာင္းမသိလိုႛ ေဴပာတာပၝ။ တကယ္ကေတာ့ ဒၝက သူတိုႛရဲ့ trick ေတၾပဲ ေနာ္၊ လႀည့္ဴဖားမႁေတၾပဲ။”

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းထုတ္ ဂဵာနယ္ေတၾမႀာေတာ့ သတင္းေထာက္ေတၾအေနနဲႛ သတင္းေတၾ စုေဆာင္းရထားေသာ္လည္း ၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ေဖာ္ဴပေနတဲ့ သတင္းေတၾကို ေကဵာ္လၾန္႓ပီး ကိုယ္ပိုင္အဴမင္ေတၾနဲႛ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေရးသားတင္ဴပခၾင့္ မရဘူးလိုႛ ဴပည္တၾင္းဂဵာနယ္ေတၾက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔