စာေရးဆရာ႒ကီး အီဳကာေကၾး ကၾယ္လၾန္

အသက္ ၇၂ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ ရႀိ႓ပီဴဖစ္တဲ့ ႎိုင္ငံေကဵာ္ ဟာသနဲႛ သေရာ္စာေတၾ ေရးတဲ့ စာေရးဆရာ႒ကီး အီ႒ကာေကၾးဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေနႛ မေနႛက ညေန ေဴခာက္နာရီခၾဲအခဵိန္ ရန္ကုန္ ဴပည္သူႛေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စာေပသမားေတၾကေတာ့ ခုလို ဆရာ႒ကီး အီ႒ကာေကၾး ကၾယ္လၾန္သၾားတာဟာ ဴမန္မာ့စာေပေလာကရဲ့ အဖိုးမဴဖတ္ႎုိင္တဲ့ ဆံုး႟ံႁးမႁ႒ကီးတခု ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုဳကပၝတယ္။ မေနႛညပိုင္း ဆရာ႒ကီးနဲႛ ေခတ္ဴပိႂင္ စာေပေလာကသားေတၾ ဆံုေတၾႚေနဳကတဲ့့အခဵိန္မႀာ အီ႒ကာေကၾး ဆံုးပၝးသၾားတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတဲ့အတၾက္ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္႒ကရတဲ့အေဳကာင္း စာေရးဆရာ အယ္ဒီတာ ႟ုပ္ရႀင္ဒၝ႟ိုက္တာတဦးဴဖစ္တဲ့ ဆရာ႒ကီးေမာင္မိုးသူက အမႀတ္တရစကား အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးေမာင္မိုးသူ   “ဘဘတိုႛ မေနႛညက စာေရးဆရာရဲ့ ေမၾးေနႛမႀာ ဘဘတိုႛ သူငယ္ခဵင္းေတၾ အကုန္လံုး စုသၾားေနတုန္း ေတာ္ေတာ္ မဵားမဵား ဆံုေန႒ကတုန္း အဲ့မႀာ စ ႒ကားတာပဲ။ အစတုန္းက ေဆး႟ံုတက္တဲ့အေ႒ကာင္း အဏၧဝၝစိုးမိုး ဖုန္းက ေဴပာတယ္။ ေနာက္ဆံုး တာလည္း အဏၧဝၝစိုးမိုး ဖုန္းဆက္လာေတာ့မႀ သိတယ္။ အီ႒ကာေကၾး ဆံုးတာနဲႛ ေဴပာစရာ ႟ိုး႟ိုးေလးပၝပဲ။ အင္မတန္ ခဵစ္စရာေကာင္းတယ္။ သေဘာေကာင္းတယ္။ ေပဵာ္စရာေကာင္းတယ္။ စာေပေဟာေဴပာပၾဲေတၾမႀာ ေဟာရင္လည္း သူက နံမည္႒ကီးပဲေလ။ သူနဲႛလုပ္ကိုင္ရတာလဲ ခဵစ္စရာေကာင္းပၝတယ္။”

ဆရာ႒ကီးအီဳကာေကၾးရဲ့ စာေပေဆာင္းပၝး ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို သူတာဝန္ခံခဲ့တဲ့ စာေပမဂၢဇင္းေတၾမႀာ အခန္းဆက္ ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့အခၝ လူထုရဲ့ အ႒ကိႂက္ေတၾႚတဲ့ ေဆာင္းပၝးေတၾ ဴဖစ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဓနမဂၢဇင္းတိုက္ အယ္ဒီတာ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဆရာေမာင္မိုးသူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ငယ္စဥ္ ေကဵာင္းသားဘဝကတည္းက ဆရာ႒ကီးရဲ့ စာေပလက္ရာေတၾနဲႛ ရင္းႎႀီးခဲ့႓ပီး ေလးစားခဲ့ရသူ ကာတၾန္းဆရာ ေအာ္ပီကဵယ္ကေတာ့ စာေပေလာကရဲ့ အဖိုးတန္လႀတဲ့ ကေလာင္တလက္ ဆံုး႟ံႁးတဲ့အတၾက္ ဝမ္းနည္းမိတယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။

ေအာ္ပီကဵယ္။  ။ “ဆရာအီ႒ကာေကၾးက က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ သင္ဆရာ မဟုတ္ေတာင္ ဴမင္ဆရာေပၝ့ဗဵာ။ သူေရးတာေလးေတၾက တကယ္ထိထိမိမိပၝ၊ ေကာင္းပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛက နဂိုကတည္းက ႒ကိႂက္လည္း႒ကိႂက္တယ္၊  ေလးလည္းေလးစားတယ္။ စာေပတခုတည္းနဲႛ ဆရာအီ႒ကာေကၾးတိုႛက အသက္ေမၾးရတာေလ။ ဆရာတိုႛဟာကဵလည္း မဵားေသာအားဴဖင့္ မဂၢဇင္းေတၾမႀာ ေရးတဲ့ဟာေလးေတၾဆိုေတာ့ ဝင္ေငၾအားဴဖင့္ကဵေတာ့ သိပ္႓ပီးေတာ့မမဵားဘူးေပၝ့။ အဲ့ဒၝကိုပဲ စၾဲစၾဲဴမဲဴမဲစ ာေရး႓ပီး အသက္ေမၾးေဖာ္ရတယ္ ဆိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက တကယ္ခဵီးကဵႃးပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လိုႛဆိုေတာ့ တစိုက္မတ္မတ္ ေရးခဲ့တာကိုး။ အဲ့ေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛက ႎႀေမဵာပၝတယ္။ ဆရာမႀ မဟုတ္ပၝဘူး ဘယ္သူမဆို စာေပေလာကထဲက ဆံုးသၾား႒ကရင္ ႎႀေမဵာစရာ႒ကိီးပဲ။ ကေလာင္တေခဵာင္း ေလဵာ့ေလဵာ့သၾားတာကိုး။

ဆရာ႒ကီး အီ႒ကာေကၾးဟာ ဓႎုဴဖႃေကဵာ္ထၾန္းဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲႛ လစဥ္ေဆာင္းပၝးေတၾ ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ ဴမားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းရဲ့ အယ္ဒီတာေဟာင္း ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾကလည္း ဆရာ႒ကီးဟာ ေလာဘရမက္ အလၾန္နည္း႓ပီး ရခဲ့သမ႖ စာမူခေတၾကိုေတာင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စာေရးဆရာေတၾကို ခၾဲေဝေပးတတ္တယ္။ အင္မတန္ သေဘာဴဖႃတဲ့ ဆရာ႒ကီးပၝလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာလၾဏ္းေဆၾ  ။ “ဟုတ္ကဲ့ ဆရာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အဓိက သတိထားမိတာကေတာ့ ဘဝမႀာ သူက ဘာမႀ ေလာဘစိတ္ ၊ေဒၝသစိတ္ ၊ေမာဟစိတ္ေတၾ မရႀိဘူး ဆရာဟာ ဴဖႃစင္တဲ့ လူတေယာက္ဴဖစ္တယ္။ လူတဖက္သားကို ေကာက္ေကာက္ ေကၾႚေကၾႚ မရႀိဘူး။ ေပဵာ္ေပဵာ္ေနမယ္ သူရတာမႀန္သမ႖ လႀႃမယ္၊ အမဵားအတၾက္လုပ္မယ္။ ဘဝမႀာ အားလံုး အဆင္ေဴပေအာင္ ေနထိုင္တဲ့သူ တေယာက္ ဆိုေတာ့ ဆရာရဲ့ဘဝက ဴဖႃစင္သန္ႛရႀင္းတဲ့ လူတေယာက္လိုႛ ေဴပာရမႀာေပၝ့ေနာ္။

ဆရာ႒ကီးအီ႒ကာေကၾးကို ၁၉၃၈ခုႎႀစ္ ဓႎုဴဖႃ႓မိႂႚ မင္းပိုင္ရပ္မႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့တာပၝ။ ဦးေမာင္ႎႀစ္ နဲႛ ေဒၞညၾန္ႛေမတိုႛရဲ့ တဦးတည္းေသာ သားဴဖစ္ပၝတယ္။ အမည္ရင္းကေတာ့ ကိုေကဵာ္ထၾန္းဴဖစ္႓ပီး မူလ ကေလာင္အမည္ ဓႎုဴဖႃေကဵာ္ထၾန္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၅၄ခုႎႀစ္က စတင္ စာေရးသားခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး အခု ကၾယ္လၾန္ဆံုးပၝးခဵိန္အထိ စာေရးသက္တမ္း ႎႀစ္ငၝးဆယ္ေကဵာ္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အီ႒ကာေကၾး ကေလာင္နံမည္နဲႛေရးသားခဲ့တဲ့ ေနာက္တခၝေမးရင္ ေဴဖလိုက္မယ္ဆိုတဲ့ ဝတၪႂတိုကို ပထမဆံုး ႟ုရႀဘာသာနဲႛ ဴပန္ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဓႎုဴဖႃေကဵာ္ထၾန္း ကေလာင္နံမည္နဲႛ ကဗဵာ ၁၂၀၀ေကဵာ္ ဝတၪႂတို ၈၀ေကဵာ္၊ မဂၢဇင္း ဝတၪႂရႀည္ ၃ပုဒ္နဲႛ ပီမိုနင္းရဲ့ ဝတၪႂအတတ္ပညာ စာေပကဵမ္းကိုလည္း ဴပႂစုခဲ့ပၝတယ္။ လံုးခဵင္း ဝတၪႂစာအုပ္ ၂၀ ေရးသားခဲ့႓ပီး ေသာ႒ကာစာေစာင္မႀာ အယ္ဒီတာခဵႂပ္အဴဖစ္လည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

လက္ရႀိ ဴမန္မာဴပည္ရဲ့ စီးပၾားေရးအေဴခအေနေတၾကို သူကိုယ္တိုင္ ဂု႟ုေကၾးဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္အဴဖစ္နဲႛ ပၝဝင္တဲ့ အတိုႛအထိ သေရာ္ ဟာသေလးေတၾနဲႛ စာဖတ္ပရိသတ္ကို မေနာေခၾႚေစခဲ့သလို ဟိုက္ရႀာလပတ္ရည္၊ သၾပ္သၾပ္သၾပ္သၾပ္ စတဲ့ စကားလံုးေလးေတၾ တႎိုင္ငံလံုးက လူ႒ကီးလူငယ္ေတၾဳကားမႀာ ေရပန္းစားခဲ့တာပၝ။

ဆရာ႒ကီးအီ႒ကာေကၾးဟာ အသက္ဆယ့္ေဴခာက္ႎႀစ္အ႟ၾယ္ကစတင္ စာေရးသားခဲ့႓ပီး ကၾယ္လၾန္ခဵိန္ အသက္ ၇၂ အ႟ၾယ္အထိ စာေပေရးသားဴခင္း အလုပ္ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူပၝ။ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္အထိ အိမ္ေထာင္မဴပႂပဲ လူပဵိႂ႒ကီးဘဝနဲႛပဲ ေနထုိင္ခဲ့႓ပီး သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေတာင္ဥကၠလာပ ေနအိမ္နဲႛ ဴခံဝင္းကို ႒ကိႂတင္လႀႃဒၝန္းထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔