ရန္ကုန္႓မိႂႚ လႀည္းတန္းႎႀင့္ တာေမၾေဈးတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ေပၞေပၝက္

2007-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

demo_bystanders_200.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ေလာင္စာဆီေစဵး ကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ပၾဲကို လမ္းေဘးမႀ ရပ္ဳကည့္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုထၾန္းဴမင့္ေအာင္က လူထုအေနဴဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုပၝဝင္လာႎိုင္ဖိုႛ လိုအပ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛ မၾန္းလၾဲပုိင္းမႀာ ရန္ကုန္ လႀည္းတန္းမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾး ဦးေဆာင္တဲ့ဆႎၬဴပပၾဲတခု ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပတဲ့သူေတၾဟာ မၾန္းလၾဲ တနာရီခၾဲေလာက္မႀာ စတင္ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။ စတင္ခဵိန္မႀာ လူ ၄-၅ဦးဴဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမႀာ လူ၂၀ေကဵာ္ ၃၀ထိ ဴဖစ္သၾားတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ၁၅မိနစ္ေလာက္အတၾင္းမႀာ အရပ္ဝတ္နဲႛလူေတၾက ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ အဖမ္းမခံရပဲလၾတ္လာတဲ့ ကုိဖုိးဥာဏ္က အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုိဖုိးဥာဏ္။ ။ ကဵေနာ္တုိႛသမုိင္းလမ္းဆံုကုိ ခဵီတက္ဖိုႛ ရည္႟ၾယ္ထားတာ မစၤတာ ဘေရာင္းဆုိင္္ေရႀႚနားမႀာ စၾမ္းအားရႀင္အဖၾဲႚက ဒိုင္နာကား ႎႀစ္စီးနဲႛ လူ ၂၀၀-၃၀၀ ေလာက္ဆင္းလာ႓ပီး ကဵေနာ္တုိႛကုိ ဝုိင္းဆၾဲ႓ပီး ကားေပၞကုိ တင္တယ္။ ကဵေနာ္တုိႛဆီက လူ ၁၀ေယာက္ေလာက္ ပၝသၾားတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛ ေကဵာပုိးအိတ္ေတၾ ဆၾဲ႓ပီး ကားေပၞပစ္တင္တယ္။ တခဵႂိႚဆုိရင္ နာရီေတၾပၝသၾား၊ တခဵႂိႚဆုိရင္ ပုိက္ဆံအိတ္ေတၾ ပၝသၾားတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲအနားမႀာရႀိေနခဲ့တဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးကလည္း အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္ေတၾႚသူ။ ။ ထူးဆန္းတဲ့ ဴမင္ကၾင္းတခုက လႀည္းတန္းလမ္းဆံု ေရာက္ခၝနီးမႀာ ကုန္တုိက္ေအာက္က စစ္ယူနီေဖာင္းအဴပည့္၊ ေကဵာမႀာ ေသနတ္လၾယ္ထားတဲ့ စစ္သား ၃ေယာက္က လက္ခုပ္တီး အားေပးတာကုိ ေတၾႚရတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾ လႀည္းတန္းလမ္းဆံုက ဒီဘက္ကို ထၾက္တဲ့အခၝ ေနႛလည္ ၁နာရီနဲႛ ၃၅မိနစ္မႀာ ဒိုင္နာကား သံုးစီးနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္လား ဳကံႛဖၾံႚလား မသိတဲ့သူေတၾက သူတုိႛကုိဖမ္းဖုိႛ ႒ကိႂးစားတာကုိ သူတုိႛက ကဵေနာ္တုိႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေနတာ အဳကမ္းဖက္သမားေတၾမဟုတ္ဖူးေဴပာေတာ့ လၾယ္အိတ္ေတၾကုိ ဆၾဲတယ္။ အဲဒၝကုိဆႎၬဴပသူေတၾက ခင္ဗဵားတုိႛကဵေနာ္တုိႛ ပစၤည္းေတၾကုိလုတာလား ဆိုေတာ့ လၾယ္အိတ္ေတၾကုိ ဴပန္ပစ္ေပးတယ္ခင္ဗဵ။ ပစ္ေပး႓ပီးေတာ့ လူေတၾကုိ စ႓ပီးထုိးႎႀက္ဳကတယ္။ ေဘးကရပ္ဳကည့္ေနတဲ့ လူတေထာင္ေလာက္က ခင္ဗဵားတုိႛအဳကမ္းမဖက္နဲႛ အဳကမ္းဖက္ရင္ ကဵေနာ္တုိႛ ဝင္႟ုိက္မယ္လုိႛေဴပာေတာ့ မစုစုေႎၾးတုိႛက ဴပည္သူလူထု႒ကီးရႀင့္ ကဵမတုိႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတာင္းဆုိ ဆႎၬဴပေနတာပၝ။ ကဵမတုိႛကုိ ေထာက္ခံအားေပးခဵင္ရင္ လက္ခုပ္တီး႓ပီး အားေပးဳကပၝလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဗီဒီယုိ ႟ုိက္ကူးထားသူတေယာက္က ေနာက္ထပ္ ၅မိနစ္ ၁၀မိနစ္ေလာက္ဆုိရင္ ဴပည္သူေတၾ ပၝလာႎိုင္တယ္လုိႛ ထင္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဆႎၬဴပတဲ့လူေတၾက ဴပန္လည္အဳကမ္းမဖက္ဖိုႛ တားဴမစ္လုိႛသာ အဳကမ္းဖက္မႁ မဴဖစ္တာပၝလုိႛေဴပာပၝတယ္။

ဗီဒီယို႟ိုက္ကူးသူ။ ။ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္ဴမင္လုိက္တာက ကဵေနာ္တုိႛဴမန္မာ အမဵႂိးသမီးေတၾရဲ့ သတၨိရႀိမႁကုိေပၝ့။ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းထဲကထၾက္လာတဲ့ ေယာဂီနဲႛအမဵႂိးသမီး ႎႀစ္ေယာက္က ရႀင္တုိႛ ဗုဒၭဘာသာေတၾ မဟုတ္ဘူးလား။ သူတုိႛမႀာ အဴပစ္ရႀိရင္ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ဖမ္းပၝလားလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဆႎၬဴပပၾဲမစတင္ခင္ မစုစုေႎၾးကုိ RFA က ေမးဴမန္းခဲ့ေတာ့ မစုစုေႎၾးက အခုလုိေဴပာပၝတယ္။

မစုစုေႎၾး။ ။ ကဵမတုိႛ လႀည္းတန္းလမ္းဆံုမႀာ ၁နာရီတိတိမႀာ စတင္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးက နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ကဵမ ILO ႟ံုးကေနဴပန္လာတာ အဲဒီေရႀႚမႀာေတာင္မႀ နည္းတာမဟုတ္ဘူး။ လႀည္းတန္းနဲႛ ILO က သိပ္ေဝးတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ စစ္ယူနီေဖာင္း အဴပည္အစံုနဲႛ စစ္သားေတၾကုိလည္း ေတၾႚရတယ္။ လမ္းဆံုတုိင္းမႀလည္း အရပ္ဝတ္နဲႛလူေတၾ ေတၾႚရ႓ပီး ရဲတခဵႂိႚလည္း ေတၾႚရတယ္။ ဒီေနႛက သူတုိႛက အဳကမ္းဖက္မဲႛအစီအစဥ္ေတၾႚရတယ္။ ကဵမတုိႛကေတာ့ တုိးရမႀာပဲ။�

ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတၾ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ ကားကုိေတာ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္းဖက္ ေမာင္းႎႀင္သၾားတာ ဴမင္လုိက္ရတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးရဲ့ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢႂိလ္က အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

စုစုေႎၾးက ဒီကေနႛ ဆႎၬဴပမႁဴဖစ္တဲ့ ကမာ႟ၾတ္မႀာရႀိေန႓ပီး အဳကမ္းဖက္မႁေတၾကုိ ေတၾႚရႀိ႓ပီး ဒီလုိမလုပ္သင့္ေဳကာင္း ဝင္ေဴပာတယ္လုိႛ သိရတယ္။ အဲဒီအတၾက္ သူႛကုိ ဆၾဲလားရမ္းလား လုပ္တယ္။ မူလကတည္းက ႎႀလံုးေရာဂၝရႀိတဲ့သူ ဴဖစ္ေတာ့ လဲကဵသၾားတယ္။ လဲကဵသၾားေတာ့ မေနႎုိင္တဲ့ ဴပည္သူတဦးက ဘားလမ္း ေဆး႟ံုကုိ ပုိႛေပးခဲ့တယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ သိရတယ္။ အခု စုစုေႎၾးဟာ သူမရဲ့ေနအိမ္ကုိ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီး ကဵန္းမာေရးအရ အနားယူေနတယ္လုိႛ သိရတဲ့အေဳကာင္း NLD ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢႂိလ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ ၂ နာရီေလာက္ကလည္း ရန္ကုန္၊ တာေမၾ႓မိႂႚနယ္ တာေမၾေစဵးအနီးမႀာ လူ ၅ ေယာက္ေလာက္က ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ေ႔ကးေဳကာ္႓ပီး ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။ သူတုိႛကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက လုိက္ခံဖမ္းဆီးေပမဲ့ ဆႎၬဴပသူလူငယ္ေတၾဟာ တာေမၾေစဵးထဲ ဝင္ေရာက္႓ပီး ထၾက္ေဴပး လၾတ္ေဴမာက္သၾားတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတခဵႂိႚက ေဴပာဴပပၝတယ္။

အလားတူပဲ လႁိင္သာယာ႓မိႂႚသစ္ GTC စက္မႁလက္မႁေကဵာင္းက ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း ႓မိႂႚဴပင္ရႀိ ေကဵာင္းကေန႓ပီးေတာ့ ႓မိႂႚထဲကုိ ခဵီတက္ လမ္းေလ႖ာက္ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ လက္ရႀိ ေနရာ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိထၾန္းဴမင့္ေအာင္က လူထုအေနနဲႛ အခုထက္ပို႓ပီး ပၝဝင္လာႎိုင္ဖိုႛ လိုေဳကာင္း ေနႛတိုင္းဆႎၬဴပမႁေတၾမႀာ ၁၀ဦး ပတ္ဝန္းကဵင္ေလာက္ ေပးဆပ္ေနရေဳကာင္း အကယ္၍ လူထုကသာ နီးနီးကပ္ကပ္ ပၝဝင္လာမယ္ဆိုရင္ အခုလို ဖမ္းတာဆီးတာေတၾ ကဵိန္းေသေပၝက္ ေလဵာ့သၾားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုပၝတယ္။ လူထုအေနနဲႛ ရပ္ဳကည့္တဲ့ အဆင့္ကေန ကိုယ္ရဲ့ ရပိုင္ခၾင့္ေတၾကို ရေအာင္ယူဖိုႛ လိုတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒီကေနႛ လႀည္းတန္းဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ အနည္းဆုံး ၆ ဦး ရႀိတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ အဲဒီအထဲမႀာ NLD ပၝတီဝင္ ၃ ဦးပၝဝင္တယ္လုိႛ NLD အသုိင္းအဝန္းက ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကစလုိႛ ခုခဵိန္ထိ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၁၀၀ ေကဵာ္သၾား႓ပီလုိႛ ဴပည္တၾင္း ဆႎၬဴပ လႁပ္ရႀားသူေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကုိႎုိင္ကုိေတာ့ မဂႆလာဒုံ၊ ေလတပ္ ဴပႂဴပင္ထိန္းသိမ္းစခန္းနဲႛ တပ္မေတာ္ေဂၝက္ကၾင္းအနီး အသစ္ဖၾင့္ထားတဲ့ စစ္ေဳကာေရး႟ုံးမႀာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား အသိုင္းအဝုိင္းက RFA ကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔