ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး ျမန္မာႏုိင္ငံသားကုိ ခန္႔မည္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဒီ​ထက်​ ဖုန်း​ေႅပာ​ခ​ၙ႒န်း​ေရာ​ ဖုန်း​ ဆင်းမ်​ ကဒ်​ေတႍ​ ေစႀး​သက်​သာ​လာ​ဖုိ႔​ေမႂာ်​လင့်​ပါ​တယ်။​ ႅပည်​သူ​တိုင်း​ အ​ေယာက်​တိုင်း​လႍယ်​လႍယ်​ကူ​ကူ​နဲ႔​ လႍတ်​လပ်​စႍာ​၀ယ်​ယူ​ႅပီး​ ဆက်​သႍယ်​ေရး​ရဲ႕​ အ​ေရး​ပါ​ပံု​ တစ်​ေခတ်​ဆန်း​ေစ​ခႀင်​တယ်။​

Aug 16, 2013 07:32 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔