စစ္တပ္၏အဓမၳကဵင့္ခံရေသာကခဵင္အမဵိႂးသမီးႎႀစ္ဦး ထိုင္းနယ္စပ္သိုႛထၾက္ေဴပးလာ

2008-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

army_post_200px.jpg
ကရင္ဴပည္နယ္ရႀိ စစ္အစိုးရ တပ္စခန္းတခုမႀ စစ္သားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ တိုင္းရင္းသူ အမဵိႂးသမီးမဵားကို စစ္တပ္က အဓမၳကဵင့္မႁမဵား ဴမန္မာႎိုင္ငံအႎႀံႛ ဴဖစ္ပၾားေနေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ေဴပာဳကားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ကခဵင္ဴပည္နယ္ ပူတာအို႓မိႂႚမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္တပ္က အရာရႀိေတၾအပၝအဝင္ စစ္သားအခဵိႂႚက ကခဵင္ေကဵာင္းသူေလးေယာက္ကို အုပ္စုလိုက္ အဓမၳဴပႂကဵင့္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီအထဲက မိန္းကေလးႎႀစ္ေယာက္ဟာ နအဖ စစ္သားေတၾရဲ့ ထပ္မံေႎႀာင့္ယႀက္တာေတၾေဳကာင့္ အခုအခၝ ထိုင္းနယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ခဲ့ရ႓ပီးေတာ့ ေနေရးထိုင္ေရးလည္း အခက္အခဲရႀိေနတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ဖၾဲႚေတၾဟာ အခုလို တိုင္းရင္းသားအမဵိႂးသမီးေတၾကို အဓမၳဴပႂကဵင့္တဲ့ ဴပစ္မႁေတၾ ကဵႃးလၾန္ေနတာဟာ ေနရာအႎႀံႛ မႀာ ရႀိတယ္လိုႛ ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသမီးမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး မနန္းယဥ္ကလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔