ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ၾသဂုတ္လအတြင္း လူေမွာင္ခိုခံရသူ ၂၁၉ ေယာက္ ကယ္တင္ခဲ့

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ေတြးရခက္ႀကီး :

ျ့မန္မာသတင္းကုိ ျမန္မာသတင္းဌာနက မထုတ္ျပန္ပဲ ဆင္၀ွါက ထုတ္ျပန္ေနတာက ??

Sep 07, 2015 10:29 AM

    Reply to this comment

ကိုထင္ ေနရပ္- မာဆတ္ထာဏီ :

“ေၾကးမံု“နဲ႔ “ျမန္မာ့အလင္း” က အစုိးရ၀ါဒျဖန္႔ဖို႔ ၊ ျပည္တြင္း
သတင္းကုိေတာ႔ ဆင္၀ွာက ထုတ္ျပန္ဖို႔ “ခြဲတမ္းခ ်” ထားလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Sep 07, 2015 03:46 PM

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

လြတ္ေျမာက္ဆဲ သံသယရွိသူ (၇၈)ေယာက္စာရင္းကုိ အမ ်ား
သိေအာင္ ေၾကညာသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ျပည္သူေတြက ကူညီႏိုင္ မွာပါ။

Sep 07, 2015 10:28 AM

    Reply to this comment

မင္းႀကီးႀကိဳက္ :

ဒါေတာ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ထင္တယ္။
သံသယ၇ွိသူေတြကုိ ထုတ္ေျပာလိုက္ရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ
အက ်ိ ဳ းဆက္အေနနဲ႔ (Model Agency) တခ ်ိ ဳ ႕ “ပိတ္” ပစ္လိုက္ရမွာ။

Sep 07, 2015 03:51 PM

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔