သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေမွာင္က်တဲ့ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း AI ေျပာၾကား

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုဖို႔ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အေမွာင္က်တဲ့ ေန႔တေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Amnesty International ေခၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ဒီေန႔ ေျပားလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္တရားရံုး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုဖို႔ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အေမွာင္က်တဲ့ ေန႔တေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Amnesty International ေခၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ဒီေန႔ ေျပားလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အေမွာင္က်တဲ့ေန႔ရက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ပါတဲ့ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ကို လက္ခံဖို႔ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္လုိက္တာဟာ အထူး စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေလာကအတြက္ အက်ိဳးဆက္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ယုတ္ေလ်ာ့လာတဲ့ ေနာက္ထပ္လကၡဏာတရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း AI အဖြဲ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡမ်ား တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Tirana Hassan က ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးအမႈအေပၚ စြဲခ်က္ကို တရားရံုးက လက္ခံလိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ထိုးႏွက္ခ်က္တခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ဘယ္ေလာက္ အေျခမခိုင္၊ ကြဲရွလြယ္တယ္ ဆုိတာကို ျပသေနေၾကာင္း HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အာရွေရးရာ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး Phil Robertson က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ၿပိဳလဲေနတာကို ထင္ထင္ရွားရွား ညႊန္ျပေနေၾကာင္း၊ ဒီကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းလည္း HRW က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။