အေဴခခံဥပေဒ ဴပန္လည္ ဴပင္ဆင္ဖိုႛ ၈၈ ေကဵာင္းသားမဵား တိုက္တၾန္း

"အားလံုး လက္ခံပၝဝင္ႎိုင္မဲ့ ႎိုင္ငံေရး အခင္းအကဵင္းအတၾက္ (နအဖ) အစိုးရသိုႛ တိုက္တၾန္းခဵက္" ဆိုတဲ့ေခၝင္းစဥ္နဲႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2009-03-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေမလ ၁၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပခဲ့႓ပီးေနာက္ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ေထာက္ခံမဲ ၉၂ . ၄ ရာခိုင္ႎႁန္းဴဖင့္ အတည္ဴပႂေဳကာင္း စစ္အစိုးရက ေမလ ၁၅ရက္ေနႛတၾင္ ေဳကညာသည္။ ပံုမႀာ အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္းစာအုပ္ကို လမ္းေပၞမႀာ ေရာင္းခဵေနေသာ လက္ေပၾႚေဈးသည္ေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေမလ ၁၀ရက္ေနႛက ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပခဲ့႓ပီးေနာက္ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ေထာက္ခံမဲ ၉၂ . ၄ ရာခိုင္ႎႁန္းဴဖင့္ အတည္ဴပႂေဳကာင္း စစ္အစိုးရက ေမလ ၁၅ရက္ေနႛတၾင္ ေဳကညာသည္။ ပံုမႀာ အေဴခခံ ဥပေဒ မူဳကမ္းစာအုပ္ကို လမ္းေပၞမႀာ ေရာင္းခဵေနေသာ လက္ေပၾႚေဈးသည္ေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီတိုက္တၾန္းခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တာဝန္ခံ ထုတ္ဴပန္သူေတၾထဲက ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ကိုစိုးထၾန္းကို RFA က သူတိုႛသေဘာထားေတၾနဲႛ ဒီတိုက္တၾန္းခဵက္ ထုတ္ဴပန္ရတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾကို ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။ 

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔