ဴပည္ပပို ့ဆန္တန္ခဵိန္ သိသာစၾာကဵဆင္း

ဴမန္မာနိုင္ငံကေန ဴပည္ပတင္ပို ့တဲ့ဆန္တန္ခဵိန္အေရအတၾက္ ၊ ဒီႎႀစ္ႎႀစ္ဝက္အထိ တန္ခဵိန္ေပၝင္း ၂ သိန္း ၇ ေသာင္းေကဵာ္သာ တင္ပို့နိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္၊ ဴပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၉ နဲ ့၂၀ဝ၈ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဝက္ အခဵိန္ကနဲႛ ႎိႁင္းယႀဥ္လိုက္ရင္ သိသိသာသာ နည္းလာေနတယ္လို ့စစ္အစိုးရ စာရင္းအင္းဌာနနဲ့ ပုဂၢလိက စာရင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾအရ သိရပၝတယ္။
2010-07-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သေဘႆာဴဖင့္ နယ္မႀ တင္ေဆာင္လာေသာ ဆန္အိတ္မဵားကို ဆိပ္ကမ္း ဂိုေထာင္မဵားသိုႛ သယ္ေဆာင္ေနေသာ ပခံုးထမ္း အလုပ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
သေဘႆာဴဖင့္ နယ္မႀ တင္ေဆာင္လာေသာ ဆန္အိတ္မဵားကို ဆိပ္ကမ္း ဂိုေထာင္မဵားသိုႛ သယ္ေဆာင္ေနေသာ ပခံုးထမ္း အလုပ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၉ ခုႎႀစ္ ပထမႎႀစ္ဝက္အတၾင္း ဆန္တန္ခဵိန္ေပၝင္း ၇ သိန္း ၅ ေသာင္းေကဵာ္ တင္ပို ့နိုင္ခဲ့ဴပီး၊ ၂၀ဝ၈ ခုႎႀစ္ ပထမႎႀစ္ဝက္ကဆိုရင္ ဆန္တန္ခဵိန္ ၄ သိန္း ၃ ေသာင္းေကဵာ္ တင္ပို ့နိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အခုႎႀစ္ပထမ ေဴခာက္လအတၾင္း တင္ပို ့နိုင္မႁဟာ အေတာ္ကို ကဵဆင္းလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တကမႝာလံုးက ဆန္ဝယ္လိုအားလည္း ကဵဆင္းေနဴပီး။ ကမႝာ့ဆန္တင္ပို ့မႁ ထိပ္ဆံုးနိုင္ငံ ထိုင္း နဲ ့ဒုတိယလိုက္တဲ့ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို ့မႀာလည္း ဆန္ေဈးႎႁန္း အဆမတန္ ကဵဆင္းေနတာ႒ကံႂ ေနရတယ္လို ့သိရပၝတယ္။   ဴမန္မာနိုင္ငံက ဆန္ကုန္သည္တခဵိႂ ့ကေတာ့ အခုလို ဴမန္မာနိုင္ငံက ဆန္တင္ပို ့မႁ သိသိသာသာ ကဵဆင္းေနတာဟာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ေရးပိုင္းေ႒ကာင့္ ဴဖစ္တယ္လို ့အဴပစ္တင္ေနေ႒ကာင္း သိရပၝတယ္။

အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ဆန္ကုန္သည္တဦးကေတာ့ ဆန္ကုန္သည္ေတၾ လက္ထဲမႀာ နိုင္ငံဴခားတင္ပို ့နိုင္ဖို ့ ဆန္ေတၾ အရန္သင့္ ရိႀဴပီးသားပၝ။ အခုလို နိုင္ငံဴခားတင္ပို ့ဖို ့အလုပ္အမဵားဆံုးအခဵိန္မႀာ နိုင္ငံဴခားတင္ပို ့ခၾင့္လိုင္စင္ ခဵေပးဖို့ ေႎႀးေကၾးေနတာေ႒ကာင့္ ဆန္တင္ပို ့မႁ ပထမေဴခာက္လအတၾင္း ကဵဆင္းေနတာလို ့ ေဴပာပၝတယ္။

ဴပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ဝ၉ ခုႎႀစ္ တႎႀစ္လံုး ဴမန္မာနိုင္ငံက ဴပည္ပဆန္တင္ပို ့တဲ့ တန္ခဵိန္ တသန္းေကဵာ္ ရိႀခဲ့တယ္လို ့ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔