မုန္တိုင္းသင့္ စာသင္ေကဵာင္း ဴပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေရး အခဵိန္မီမ႓ပီးစီး

မႎႀစ္က နာဂစ္ ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ အလူးအလဲခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတုိင္း ဘုိကေလး႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ပဵက္စီးသၾားတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းေတၾကုိ ဴပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ဖုိႛ စစ္အစုိးရက နီးစပ္ရာ ကုမၯဏီတခဵိႂႚကုိ ခၾင့္ဴပႂေပးထားေပမဲ့ ကုမၯဏီေတၾက သတ္မႀတ္စံႎႁန္း အတုိင္း ေဆာက္လုပ္မႁ မရႀိသလုိ၊ သတ္မႀတ္ခဵိန္ ကာလအတၾင္း ႓ပီးစီးမႁလည္း မရႀိဘူးလုိႛ ေဒသခံေတၾက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။
2009-03-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ႟ၾာတ႟ၾာတၾင္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးသၾားေသာ မိမိတိုႛ ေကဵာင္း အေဆာက္အအံု အပဵက္အစီးမဵားဳကားမႀာ ၂၀၀၈ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေဆာ့ကစားေနေသာ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ႟ၾာတ႟ၾာတၾင္ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးသၾားေသာ မိမိတိုႛ ေကဵာင္း အေဆာက္အအံု အပဵက္အစီးမဵားဳကားမႀာ ၂၀၀၈ ေမလ ၂၃ရက္ေနႛက ေဆာ့ကစားေနေသာ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေကဵာင္းေတၾကုိ အ႓ပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္ဖုိႛ သတ္မႀတ္ခၾင့္ဴပႂထားတဲ့ ရက္ေပၝင္း ၁၀၀ဟာ ဒီကေနႛ မတ္လ ၃၁ရက္ေနႛမႀာ ဴပည့္သၾားခဲ့ေပမဲ့၊ ကုမၯဏီအမဵားစုက ေဆာက္လုပ္႓ပီးစီးမႁ မရႀိဘူးလုိႛ အဲဒီေဒသခံက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ         ။ “က႗န္ေတာၾာမႀာ ေလာေလာဆယ္ အခု ေဆာက္ေနတာဗဵ။ ေဆာက္ေနတဲ့အခၝကဵေတာ့ သူတိုႛ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ပံုစံေတၾကေတာ့ဗဵာ၊ အမဵိႂးအမဵား႒ကီးေပၝ့ သိလား။ ဘယ္ေနရာမႀာ ဘာသံုးရမယ္၊ ဘယ္ေနရာမႀာ ဘာသံုးရမယ္ေပၝ့၊ ေကကဵႃတိုႛ ဘီပီေတၾထဲမႀာ ပၝတာေပၝ့။ ဒၝေပမယ္လိုႛ သူတိုႛလည္း ဘယ္လိုေခၞမလဲ၊ သူတိုႛ နဂိုကတည္းက ကုမၯဏီဆိုတာဗဵာ အဴမတ္လိုခဵင္လိုႛ လုပ္တာပဲ၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား၊ သူတိုႛကေတာ့ ပၝးပၝးလဵားလဵားပဲေပၝ့ဗဵာ။ ထည့္ရမဲ့၊ သံုးရမဲ့ ေနရာေတၾမႀာလည္း ထည့္သင့္ထည့္ထိုက္တာ မထည့္ဘူးေပၝ့။ အဲဒၝေတၾကို။ တကယ္ေတာ့ ေပးထားတဲ့ ပိုက္ဆံနဲႛ ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကို ေကာင္းေကာင္းရတယ္ သိလား။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႓မိႂႚနယ္ အေနအထားနဲႛေလ။ အဲဒီ ေပ ၃၀၊ ၆၀ေကဵာင္းကိုေလ။”

မုန္တုိင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးသၾားတဲ့ ဘုိကေလး႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက စာသင္ေကဵာင္း ၂၆၀ေကဵာ္ အတၾက္ ဒုိင္းမၾန္းမာကဵႃရီ ကုမၯဏီက ၃၆ေကဵာင္း၊ မင္းေဆာက္္လုပ္ေရးက ၅၄ေကဵာင္္း၊ ထူးကုမၯဏီက ၃၂ေကဵာင္း စသဴဖင့္ စစ္အစုိးရနဲႛ နီးစပ္တဲ့ ကုမၯဏီအသီးသီးက ေဆာက္လုပ္ခၾင့္ ရရႀိထားဳကတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၯဏီတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။ အခုလုိ သတ္မႀတ္ကာလအတၾင္း အခဵိန္မီမ႓ပီးစီးႎုိင္တာဟာ အာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ေငၾကုိ အရစ္လုိက္ခၾဲ႓ပီး ထုတ္ေပးေနတာေဳကာင့္အဴပင္၊ ကုမၯဏီတခုခဵင္းကုိ မႎုိင္မနင္း ဴဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကဵာင္းေတၾ အမဵား႒ကီး စုဴပံႂခဵထားေပးတာေတၾေဳကာင့္လုိႛ ေစာေစာက ေဒသခံက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံ         ။ “နဂိုကတည္းက တႎိုင္တပိုင္ေတၾ ေပးတာမဟုတ္ဖူး။ ေဆာက္မဲ့လူေတၾလည္း အမဵား႒ကီး ရႀိတာေပၝ့ဗဵာ။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾထဲမႀာလည္း ရႀိတာေပၝ့၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား။ ဥပမာ တေယာက္ကို ၁၀ေကဵာင္း၊ ၁၅ေကဵာင္း အဲဒီလို ေဆာက္ရင္ ႓ပီးႎိုင္တာေပၝ့။ အဲလိုမဟုတ္ပဲနဲႛ သူတိုႛက ကုမၯဏီေတၾကို ေကဵာင္း သံုး-ေလးဆယ္၊ ေလး-ငၝးဆယ္ေတၾ ခဵေပးေတာ့ မႎိုင္မနင္းေတၾဴဖစ္၊ လူေတၾက မမ႖မတနဲႛ လုပ္ေတာ့ ေကဵာင္းေတၾက ေကဵာင္းဖၾင့္ခဵိန္ကဵရင္ မီမႀာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ဳကည့္ရတာ က႗န္ေတာ္ေတာ့။”

ပညာေရးဝန္႒ကီးဌာနက အဲဒီေဆာက္လုပ္ေရးကုမၯဏီေတၾကုိ ေပ ၄၀၊ ေပ ၆၀ စာသင္ေကဵာင္း တေကဵာင္းစာ အတၾက္ ေငၾကဵပ္ ၂၁၆သိန္း ခၾင့္ဴပႂေပးထား႓ပီး၊ အရစ္ ၄ ရစ္ခၾဲ ထုတ္ေပး ေနတယ္လုိႛ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၯဏီ အသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ကုမၯဏီတခဵိႂႚကေတာ့ ဘက္ဂဵက္ေငၾ ဴပတ္လပ္္မႁေဳကာင့္ လုပ္အားခ ရႀင္းမေပးႎုိင္တဲ့အထိ အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနတယ္လုိႛလဲ ေဒသခံတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔