အဓမၳဖဵက္ခံရသည့္ ရဲဝန္ထမ္း သက္သာ ဆုိင္ခန္းရႀင္မဵား အခက္ဳကႂံ

ဴမန္မာတႎိုင္ငံလံုးမႀာရႀိတဲ့ ရဲဝန္ထမ္း သက္သာေခဵာင္ခဵိေရးအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ခၾင့္ ေပးထားတဲ့ ေစဵးဆိုင္ခန္းေတၾကို ဖဵက္ေပးဖုိႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန္ပုိင္းက အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့ရာမႀာ ဒီကေနႛ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား ဖဵက္ခိုင္းေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2009-03-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရဲမိသားစုဝင္ေတၾအတၾက္ လံု႓ခံႂေရးအေဳကာင္းဴပ႓ပီး အခုလုိ ဖဵက္သိမ္းဖုိႛ အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့တာပၝ။

ဒီအမိန္ႛေဳကာင့္ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ဴခမ္း သာယာ၀တီ႓မိႂႚနယ္ ရဲစခန္းက ဝန္ထမ္း မိသားစုေတၾ ေနထိုင္တဲ့ ဝင္္းပတ္ပတ္လည္မႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္ေလာက္ကတည္းက ေရာင္းခဵလာခဲ့တဲ့ ေစဵးဆိုင္ခန္း ၁၃၀လည္း ဖဵက္သိမ္းခံရမဲ့အထဲ ပၝဝင္ေနပၝတယ္။

ေစဵးဆိုင္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို အတင္းအဓမၳ ဖဵက္ခိုင္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦးက RFAကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦး        ။ “၉၉၊ ၂၀၀၀တုန္းကလည္း ရဲသက္သာေခဵာင္ခဵိေရး ဆို႓ပီးေတာ့ ဆိုင္ခန္းေတၾ လုပ္ေရာင္းတယ္ဗဵာ။ လုပ္ေရာင္းေတာ့ အဲဒီမႀာ ေဈးသူေဈးသားေတၾ၊ ႓မိႂႚသူ႓မိႂႚသားေတၾကလည္း ဝယ္ဳကတာေပၝ့။ ဝယ္႓ပီးေတာ့ အဲဒီမႀာ ေဈးေတၾဘာေတၾ ေရာင္း႓ပီး ေတာ္ေတာ္ စည္စည္ကားကားလည္း ဴဖစ္လာေရာ၊ အဲဒီမႀာ ရဲမိသားစု လံုဴခံႂေရးဆို႓ပီးေတာ့ အဲဒီဆိုင္ခန္းေတၾ အကုန္ဖဵက္ခိုင္းတယ္။ ဖဵက္ခိုင္းေတာ့ ဒီကေန႓ပီးေတာ့ ေဈးသူေဈးသားေတၾ၊ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရႀင္ေတၾက ရဲခဵႂပ္ကို အသနားခံစာ တင္ဳကတယ္။ ေတာင္းပန္ဳကတယ္ေပၝ့။ အခဵိန္ေပးပၝဦးေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒၝကို လက္မခံပဲနဲႛ ဒီလ ၃၁ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုး ဖဵက္ရမယ္၊ မဖဵက္လိုႛရႀိရင္ ႎိုင္ငံေတာ္ကေန႓ပီးေတာ့ ဘူဒိုဇာနဲႛ ထိုးပစ္မယ္ဆို႓ပီးေတာ့ အဲဒီလို ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ကိုယ့္ဆိုင္ကိုကိုယ္ ကိုယ္႒ကိႂက္သလိုပဲ ဖဵက္ယူသၾားဳကရတာေပၝ့၊ ဒၝေပမဲ့ ဘာမႀလည္း အေကာင္းမရေတာ့ဘူးေလ၊ မဵားေသာအားဴဖင့္ သူက အုတ္ေတၾနဲႛ ေဆာက္ထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတၾ ဴဖစ္ေနတဲ့အခၝကဵေတာ့ အကုန္လံုး လက္လၾတ္ ဆံုးံႁးသၾားရတာပဲ အဖတ္တင္တာေပၝ့။ ဒီေနႛ ဖဵက္ေနဳကတယ္။ ရႀိမႀာ မဖဵက္ရေသးတဲ့ ဆိုင္ခန္းက ေလးငၝးဆယ္ခန္းေလာက္ပဲ ရႀိမယ္၊ ကဵန္တာ အကုန္လံုး ဖဵက္႓ပီးသၾား႓ပီ။”

ဖဵက္လိုက္ရလိုႛ ဆံုး႟ႁံးသၾားခဲ့ရတဲ့ ဆိုင္ခန္းေနရာေတၾအတၾက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက တစုံတရာ စီစဥ္ေပးတာ မရႀိေဳကာင္းလည္း သိရပၝတယ္။

ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦး        ။ “ဆိုင္ရႀင္ေတၾက အကုန္လံုး ပိုင္ရႀင္ေပၝင္း ၁၂၉ဦးေပၝ့ေနာ္။ ငိုတဲ့လူကငို၊ ယိုတဲ့လူကယိုေပၝ့ဗဵာ။ အဲဒၝ ဆိုင္ခန္းေတၾ ဖဵက္႓ပီးေတာ့ အစိုးရက ေနရာေတၾ ဴပန္သိမ္းပစ္လိုက္တာ။ ၁၂၉ခန္းဆိုေတာ့ တခန္းကို လက္ရႀိ ကာလေပၝက္ေဈး သိန္း၃၀ေလာက္ ရႀိတယ္၊ အဲဒၝေတၾ အကုန္ ဆံုးံႁးသၾားရတာေပၝ့။ ႎိုင္ငံေတာ္ဖက္ကေန ဘာမႀ နစ္နာေဳကး ဴပန္မေပးဘူး။ ႎိုင္ငံေတာ္ကို ေပးေခဵရတုန္းက တလံုးတည္း၊ တပံုတည္း ေပးေခဵရတာ၊ ဆိုင္ခန္းကို ေပၝက္ေဈးနဲႛ။ အဲဒီတုန္းက ေပၝက္ေဈးက ၁၅သိန္းေလာက္ ရႀိတယ္ တခန္းကို။ အခုေပၝက္ေဈးက ဖဵက္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမဳကားခင္တုန္းကဆို ၂၅-၃၀ေပၝ့။ အဲဒီလို အတန္းအစားနဲႛ ေပၝက္တယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဌာနဆိုင္ရာေတၾကေနတဆင့္ အထက္အဆင့္ဆင့္ကို ဆိုင္ခန္းပိုင္ရႀင္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး နစ္နာမႁေတၾ ဴပန္ရဖိုႛအတၾက္ အသနားခံစာ တင္ဴပသၾားဖိုႛ ရႀိေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္မႀာ ေတၾႚဳကံႂေနတဲ့ အခက္အခဲေတၾအေဳကာင္း အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဆိုင္ပိုင္ရႀင္တဦး        ။ “ကုန္စံုဆိုင္ဆိုလိုႛရႀိရင္ သူက ကုန္စံုပစၤည္း ေရာင္းတယ္၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငုပ္သီး၊ ဳကက္သၾန္ေပၝ့ေနာ္၊ ေရာင္းတယ္။ ေရာင္းတဲ့လူက ဖဵက္လိုက္ဆိုေတာ့ ဒၝေတၾက ဘယ္မႀာမႀ ခဵေရာင္းလိုႛမႀ မရတာ အဲဒၝေတၾက အိမ္ရႀိတဲ့လူက အိမ္ကို ဴပန္သယ္ေပၝ့။ အိမ္မရႀိတဲ့လူက အသိမိတ္ေဆၾ အိမ္မႀာ သၾင္းထားေပၝ့။ သၾင္းထား႓ပီးမႀ ေရာင္းလိုႛမႀ မရေတာ့တာ႒ကီးကို။ ေရာင္းလိုႛ မရေတာ့တဲအခၝကဵေတာ့ ဝင္ေငၾကလည္း မရႀိေတာ့ စားေရးေသာက္ေရးကအစ အခက္အခဲ ဴဖစ္သၾားတယ္ေလ။ တခဵိႂႚဆိုလိုႛရႀိရင္ အဲဒီနားေလးမႀာ ဝယ္႓ပီးေတာ့ မိသားစုလိုက္ ေဴပာင္းေၿႚေနတဲ့လူေတၾဆိုရင္ အခု ေနစရာေနရာေတာင္ မရႀိေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီလိုေတၾ ဴဖစ္ကုန္တယ္။”

အခု ဖယ္ရႀားဖဵက္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ ေစဵးဆိုင္ခန္းေတၾဟာ ကုန္စံုဆိုင္ေတၾ၊ စတိုးဆိုင္ေတၾ၊ ေ႟ၿဆိုင္ေတၾ၊ စိုက္ပဵိႂးေရးပစၤည္းဆိုင္ေတၾနဲႛ၊ ဘိလပ္ေဴမ အိမ္ေဆာက္ပစၤည္း ဆိုင္ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ေနရာအခိုင္အမာ အတည္တကဵ ေရာင္းခဵေနခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔