ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အခဵႃိးေဖာက္ဆံုး ႎိုင္ငံစာရင္း ထုတ္ဴပန္

ကမၲာေပၞမႀာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ အခဵႃိးေဖာက္ဆံုးႎိုင္ငံ ရႀစ္ႎိုင္ငံစာရင္းကို အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက မေနႛက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဲ့တဲ့ အထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ပၝဝင္ပၝတယ္။ အဲဒီႎိုင္ငံေတၾစာရင္းကို ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛက ဴပႂစုခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛရဲႛ ၂ဝဝ၈ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ခရစ္ယာန္နဲႛ မၾတ္စလင္ ဘာသာဝင္ေတၾရဲႛ လၾတ္လပ္စၾာ ကုိးကၾယ္ယံုဳကည္ခၾင့္ေတၾကို ကန္ႛသတ္ ပိတ္ပင္ထားသလို ဴမန္မာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾရဲႛ အခၾင့္အေရးေတၾကိုလည္း ဖိႎႀိပ္ထားတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿကဵင္တိုက္႒ကီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေရႀႚတၾင္  စစ္သားမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနပံု။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿကဵင္တိုက္႒ကီး ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေရႀႚတၾင္ စစ္သားမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနပံု။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖဲၾႛခဵႂပ္ (ထုိင္းႎိုင္ငံဆိုင္ရာ) ဦးဣႍရိယကလည္း သာသနာ့တကၠသိုလ္ေတၾမႀာ အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္႒ကီးစိုးေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဣႍရိယ။    ။“အခု သံဃာေတာ္ေတၾ ပညာေရးနဲႛပတ္သက္လုိႛ အမဵား႒ကီး အခက္အခဲေတၾ ရႀိပၝတယ္။ ႎုိင္ငံဴခားပညာေတာ္သင္ သၾားဖုိႛဗီဇာကအစ ခက္ခဲတယ္။ အတၾင္းထဲမႀာလည္း ပညာကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ သင္ပိုင္ခၾင့္ မရႀိဘူး။ ဒီ သံဃာ့တကၠသိုလ္မႀာဆုိရင္လည္း အစိုးရကေန႓ပီးေတာ့ မဟန ေတၾကို ထိန္းခဵႂပ္ထားတယ္။ မဟန ကေန႓ပီးေတာ့ ကထိကေတၾ၊ အဆင့္ဆင့္ေပၝ့ေလ ထိန္းခဵႂပ္ထားတယ္။ အခုဆုိရင္ တကၠသိုလ္ေတၾအဝမႀာ ေထာင္ေတၾကို ဝင္သလုိမဵႂိးေပၝ့ အဴမဲတမ္းစစ္ေဆး႓ပီးေတာ့ ထိန္းခဵႂပ္ေနပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဒီသံဃာေတာ္ေတၾကို ကပ္တဲ့ ဆၾမ္းဟင္းစားရိတ္ေတၾထဲက ခုိးစားတယ္။ သံဃာေတာ္ေတၾကဵေတာ့ ဳကက္ရုိးေတၾ၊ ဘူးသီးအရည္ကဵဲေတၾပဲ ကပ္တာေပၝ့။ သူတုိႛအဴမဲတမ္းခဵယ္လႀယ္႓ပီး သံဃာေတာ္ေတၾကို လုပ္ခဵင္တုိင္း လုပ္ေနဳကတာေပၝ့”

ဒၝ့အဴပင္ သံဃာလႁပ္ရႀားမႁေတၾအေပၞ စစ္အစိုးရရဲႛ အဳကမ္းဖက္ဖိႎႀိပ္မႁဟာ ဴပင္းထန္ ဆိုးရၾားတယ္လိုႛ ဦးကၠႍရိယက မိန္ႛပၝတယ္။ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾထဲမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ သီလရႀင္ စုစုေပၝင္း ၃ဝဝ ေကဵာ္ရႀိေန႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၇ စက္တင္ဘာ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးအ႓ပီးမႀာ ေပဵာက္ဆံုးေနတဲ့သံဃာေတာ္ အပၝးရာနဲႛခဵီရႀိတယ္လိုႛ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဖဲၾႛက ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ဘာသာေရးခဵႃိးေဖာက္မႁ အဆိုးရၾားဆံုး ႎိုင္ငံမဵားစာရင္းကို ၂ဝဝ၆ခုႎႀစ္ကတည္းက စတင္ဴပႂစုခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး အခုသမၳတ Obama အစိုးရလက္ထက္မႀာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ထပ္မံ အတည္ဴပႂခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီစာရင္းထဲမႀာ ဴမန္မာ၊ အီရီထရီးယား၊ အီရန္၊ ေဴမာက္ကိုးရီးယား၊ တရုတ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗဵ၊ ဆူဒန္နဲႛ ဥဇဘက္ကစၤတန္တိုႛ ပၝဝင္ပၝတယ္။ အခုုစာရင္းမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲေရးေတၾလုပ္ဖိုႛ သမၳတ Obama က တိုက္တၾန္းေဴပာဆိုဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ေကာ္မရႀင္အဖဲၾႛက ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ သူတိုႛအဆိုဴပႂခဲ့တဲ့ တဴခားႎိုင္ငံ ေလးႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ ပၝကစၤတန္၊ ဗီယက္နမ္၊ တာေမနစၤတန္နဲႛ အီရတ္ႎိုင္ငံေတၾကို ဒီစာရင္းထဲမႀာ ထည့္သၾင္းဖိုႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက လက္မခံတဲ့အတၾက္ စိတ္ပဵက္မိတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔