ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဴမေအး ႎႀလုံးေရာဂၝအေဴခအေန ဆိုးဝၝးဆဲ

ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႎႀစ္အကဵခံေနရတဲ့ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဴမေအးဟာ ေထာင္တၾင္းေဆးကုသမႁ အလုံအေလာက္ မရတာေဳကာင့္ သူႛရဲ့ ႎႀလုံးေရာဂၝ အေဴခအေန ဆက္လက္ ဆိုးဝၝးေနဆဲပဲလိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚ၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယု၊ အမည္မသိ၊ ကိုဴမေအးႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္။ (Photo: AFP)
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚ၏ ယခင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယု၊ အမည္မသိ၊ ကိုဴမေအးႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေလာေလာဆယ္မႀာေတာ့ ကိုဴမေအးဟာ ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚဴပင္က ေတာင္႒ကီးေထာင္လိုႛ လူသိမဵားတဲ့ ေတာင္ေလးလုံးေထာင္မႀာ ရႀိေန႓ပီး ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾက ေဆးဝၝးကုသမႁ ေကာင္းမၾန္စၾာ မေပးတာေဳကာင့္ ကိုဴမေအးရဲ့ ႎႀလုံးခုန္ ဴမန္လၾန္းတဲ့ေဝဒနာဟာ တုိးတက္ေကာင္းမၾန္လာတာမဵႂိး မရႀိဘူးလိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾနဲႛ ကိုယ္တိုင္ေတၾႚဆုံခဲ့တဲ့ NLD ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

“ကိုဴမေအး အေဴခအေနကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ၊ သူတိုႛ ေဆးေတၾ ဘာေတၾကေတာ့ ကုသမႁက သိပ္မေကာင္းဘူးတဲ့၊ အဲ ဒၝေပမဲ့လိုႛ သူတိုႛ ဟိုဒင္းကို ေဴပာင္းေပးလိုက္တယ္ေပၝ့ဗဵာ၊ ေတာင္ေလးလံုးဆိုတဲ့ ေနရာကို ေဴပာင္းလိုက္တယ္၊ လၾိႂင္ေကာ္ကေန႓ပီးေတာ့။ ေဴပာင္းလိုက္တယ္ ဆိုေပမယ္လိုႛ တယ္မထူးဘူး၊ ေတာင္ေလးလံုးကလည္း ဟို ေတာင္႒ကီးပဲ သၾား႓ပီးေတာ့ လုပ္ေနရတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတိုႛ ေဴပာတာေတာ့ မိသားစုက ေဴပာတာေတာ့ အေဴခအေနက သိပ္ေကာင္းလႀတယ္ေတာ့ မဟုတ္ဖူးတဲ့။ တိုးတက္တယ္လိုႛ သိပ္မထင္ဘူးေပၝ့ဗဵာ။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ဟို သူက ေဆးကုမယ္ဆိုေတာ့လည္း ေတာင္႒ကီး သၾားကုရတာပဲ။ လိၾႂင္ေကာ္တုန္းကလည္း ေတာင္႒ကီးပဲ တက္ကုရတာပဲ။ ထူးထူးဴခားဴခားေတာ့ သိပ္ရႀိတယ္လိုႛ မထင္လႀဘူး။”

႓ပီးခဲ့တဲ့ေသာဳကာေနႛတုန္းက ကိုဴမေအးရဲ့မိသားစုနဲႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆုံခဲ့တဲ့ NLDေခၝင္းေဆာင္ ဦးဝင္းတင္ ေဴပာဆိုသၾားတာပၝ။

ဒီကေနႛမႀာလည္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ႎႀစ္ရႀည္ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ကိုပၸိတ္ထၾန္း ေနအိမ္ ၊ နာဂစ္မုန္တုိင္း ကာလအတၾင္း လူေသ အေလာင္းေကာက္ဖိုႛ အကူအညီေပးရင္း အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ေဒၝက္တာေနဝင္း၊ သမီးဴဖစ္သူ မ႓ဖိႂး႓ဖိႂးေအာင္တိုႛ ေနအိမ္နဲႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ သားဴဖစ္သူ ကိုဒီ႓ငိမ္းလင္းတိုႛ သားအဖေနအိမ္ေတၾကို NLD ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦးနဲႛ ဦးဝင္းတင္တိုႛ သၾားေရာက္ ေတၾႚဆုံ အားေပးခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

အဲဒီလိုေတၾႚဆုံစဥ္မႀာ မုံ႟ၾာေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ႎႀစ္ရႀည္ ကဵေနတဲ့ ၂၀၀၇ မဵႂိးဆက္ ဗကသေကဵာင္းသား ကိုဒီ႓ငိမ္းလင္းကို ေထာင္အာဏာပုိင္ေတၾက အခုရက္ပိုင္းအတၾင္း မဵက္စိေဝဒနာ ကုသခၾင့္ေပးလိမ့္မယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾကတဆင့္ သိရေဳကာင္း ဦးဝင္းတင္က ေဴပာပၝတယ္၊

“အဲဒီ ဒီ႓ငိမ္းလင္းအိမ္ ေရာက္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီ႓ငိမ္းလင္းရဲ့ အေဖ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္းကလည္း ေတာင္ငူေထာင္မႀာ၊ အဲ သူကလည္း ကဵန္းမာေရး သိပ္မေကာင္းဘူး။ သူက အသည္းတိုႛ ဘာတိုႛ၊ ေကဵာက္ကပ္တိုႛ ဘာတိုႛ၊ အဲဒၝ ဴဖစ္တယ္။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဒီ႓ငိမ္းလင္းကလည္း မဵက္စိခၾဲရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား ဴဖစ္ေနတယ္။ ဟို ခႎၩီးေထာင္ကေန႓ပီးေတာ့ သူႛကို ဟိုဒင္းကိုေတာင္ ေ႟ၿႚေပးတယ္။ ဟို မံု႟ၾာေထာင္ကို သူႛမိသားစုေတၾ ဘာေတၾ မနက္ဴဖန္ခၝေလာက္ သၾားဳကလိမ့္မယ္။”

ဗကသေကဵာင္းသား ကိုဒီ႓ငိမ္းလင္းကို အာဏာပုိင္ေတၾက ႓ပီးခဲ့တဲ့ဇၾန္လအတၾင္း ခႎၩီးအကဵဥ္းေထာင္ကေန မုံ႟ၾာေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔