ေနအိမ္ဴပင္ဆင္ေရး တားဆီးမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သံသယရႀိ

စည္ပင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရအ႓ပီးမႀ ေနအိမ္ ဴပင္ဆင္မႁလုပ္ငန္းမဵား တားဆီးခံရဴခင္းဟာ ေသၾး႟ိုးသား႟ိုးမႀ ဟုတ္ပၝသလားလိုႛ စဥ္းစာေနမိေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားသည့္ ေနအိမ္ေနာက္ အင္းယားကန္စပ္ရႀိ ကင္းတဲတၾင္ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္မဵားကို ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္က ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားသည့္ ေနအိမ္ေနာက္ အင္းယားကန္စပ္ရႀိ ကင္းတဲတၾင္ လက္နက္ကိုင္ အေစာင့္မဵားကို ဳသဂုတ္လ ၁၁ ရက္က ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဇန္နဝၝရီ ၂၈ ရက္ ဒီကေနႛ မၾန္းလၾဲပိုင္းက ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ အိမ္ဴပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတၾအတၾက္ ကိုယ္စားလႀယ္ လၿဲအပ္ထားသူ ဦးထင္ေကဵာ္တိုႛ သၾားေရာက္ေတၾႚဆံုစဥ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ခုလို ေဴပာလိုက္တာပၝ။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “တခုပဲ သူေဴပာတာကေတာ့ သူအိမ္ဴပင္တယ္၊ ဴပင္ခၾင့္ေပးတယ္၊ ေနာက္ သူႛကို ဘာမႀ အေဳကာင္းမဳကားပဲနဲႛ ဴပင္ခၾင့္ပိတ္တယ္။ တခၝ တရား႟ံုးမႀာ မမႀန္မကန္ အခဵက္ေတၾ ဥပေဒနဲႛ မဆိုင္တဲ့အခဵက္ေတၾ ေဖာ္ဴပ႓ပီးေတာ့ တားဝရမ္း ေလ႖ာက္ေနတယ္။ ဒီဟာေတၾဟာ ေသၾး႟ိုးသား႟ုိးမႀ ဟုတ္ရဲ့လား၊ သူမသကႆာဘူး၊ သူအဲလို ေသၾး႟ိုးသား႟ုိး မဟုတ္ဖူးလိုႛ ခံစားရတယ္လိုႛ အဲလို ေဴပာလိုက္တယ္။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းေဴပာဴပတာပၝ။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးယိုယၾင္းေနတဲ့ ေနအိမ္ကို ဴပင္ဆင္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေလ႖ာက္ထားခဲ့တာကို ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္သာယာက ခၾင့္ဴပႂတာေဳကာင့္ ေနအိမ္ဴပင္ဆင္မႁ လုပ္ငန္းေတၾကို စတင္ေဆာင္႟ၾက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၁ ရက္ေနႛက အကိုဴဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက အိမ္ဴပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတၾကို တားဆီးေပးဖိုႛ တရား႟ံုးမႀာ ေလ႖ာက္ထားခဲ့တာေဳကာင့္ လုပ္ငန္းေတၾ ရပ္ဆိုင္းခံရတာပၝ။

ဦးေအာင္ဆန္းဦးရဲ့ တရား႟ံုးမႀာ ေလ႖ာက္ထားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္က လာမဲ့ ေဖဖဝၝရီလ ၄ရက္ေနႛမႀာ တရား႟ံုးကို သေဘာထား ဴပန္လည္တင္ဴပရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ႎိုဝင္ဘာလထဲမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ စစ္အစိုးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဆိုခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တရားနည္းလမ္းမကဵဘူးလိုႛလည္း မႀတ္ခဵက္ေပးခဲ့တဲ့အေဳကာင္း သတင္းဌာနေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔