ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ အမႁခဵိန္းကို အေဳကာင္းဴပခဵက္မေပးပဲ ေ႟ၿႚဆိုင္း

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမႁ ကို လာမဲ့ တနလႆာေနႛ ဇၾန္လ ၁ရက္ေနႛ ခဵိန္းဆိုထားေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတၾက ဇၾန္လ ၅ရက္ေနႛ ေသာဳကာေနႛကို ေ႟ၿႚလိုက္ေဳကာင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေသာဳကာေနႛ အမႁခဵိန္းမႀာ ေနာက္အမႁခဵိန္းကို ဇၾန္လ ၁ရက္ေနႛ တနလႆာေနႛ သတ္မႀတ္္ခဲ့႓ပီး ႎႀစ္ဖက္ေရႀႚေနမဵား အဴပန္အလႀန္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေပးဖိုႛ ရႀိေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတၾက အေဳကာင္းတစံုတရာ မဴပပဲ ခုလိုအမႁခဵိန္းကို ရက္ေ႟ၿႚဆုိင္းလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။
2009-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနသည့္ဳကားမႀ ေမလ ၂၂ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စစ္ေဆးသည္ကို အင္းစိန္ေထာင္အနီး လံုထိန္းရဲ အတားအဆီးေရႀႚတၾင္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္း သတင္းနားေထာင္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မိုးသည္းထန္စၾာ ႟ၾာသၾန္းေနသည့္ဳကားမႀ ေမလ ၂၂ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အမႁ စစ္ေဆးသည္ကို အင္းစိန္ေထာင္အနီး လံုထိန္းရဲ အတားအဆီးေရႀႚတၾင္ လာေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္း သတင္းနားေထာင္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ NLD ပၝတီကလည္း စိုးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛလည္း ေဴခေထာက္ ႔ကက္တက္လိုႛ ညဖက္အိပ္ မရတဲ့ ေဝဒနာလည္း ခံစားေနရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပထမပိုင္းက အမႁကို အဴမန္႓ပီးေအာင္ တၾန္းစစ္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက ေဴပာဆိုေပမဲ့ ခုလိုအမႁခဵိန္းကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေ႟ၿႚဆိုင္းလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ဖိအားေတၾ မဵားလာတာေဳကာင့္ အမႁကို အခဵိန္ဆၾဲစစ္မဲ့ အေနအထားရႀိေနတယ္လိုႛ သံုးသပ္သူတခဵိႂႚက ေဝဖန္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စစ္အစိုးရက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားတာကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္အတၾင္းက ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္းေပးခဲ့႓ပီးဴဖစ္ေပမဲ့ အိမ္ဴပန္ခၾင့္ေတာ့ မရေသးပၝဘူး။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းရဲ့ အဆိုအရ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ အခုရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အမႁအတၾက္ အခဵႂပ္ကဵေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီအမႁကို ဥပေဒအရ အာမခံ တင္ခၾင့္ရႀိေပမဲ့ တင္သၾင္းဴခင္းေတာ့ မဴပႂလုပ္ရေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔