မုတၨမကမ္းလၾန္မႀ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ႎႀစ္ ၃၀ စာ ထုိင္းဝယ္မည္

ဴမန္မာႎုိင္ငံ မုတၨမပင္လယ္ေအာ္က ေဇာတိက အမည္ရႀိတဲ့ M9 လုပ္ကၾက္က ထၾက္မဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေရနံနဲႛ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းကေန ထိုင္းအစိုးရပိုင္ PTTEP က ဝယ္ယူမယ္လိုႛ ထိုင္းစၾမ္းအင္ဝန္႒ကီးက ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ လ႖ပ္စစ္ ဂဵင္နေရတာကို စက္ႎိႁးေနေသာ ကေလးတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာ တဴပည္လံုး လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား အ႒ကီးအကဵယ္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ထၾက္သမ႖ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို အဴခားႎိုင္ငံမဵားသိုႛ ေရာင္းခဵေနဴခင္းမႀာ ဴပည္သူလူထု မေကဵနပ္စရာ အခဵက္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ထိုင္းစၾမ္းအင္ဝန္႒ကီး မစၤတာ ဝၝနာရက္ဟာ မနက္ဴဖန္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ခရီးထၾက္ခၾာမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ဝယ္ယူတဲ့ စာခဵႂပ္ကို လက္မႀတ္ ေရးထိုးမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းဟာ ထိုင္းႎုိင္ငံရဲ့ စၾမ္းအင္ဖူလံုမႁအတၾက္ ဴပည္ပက စၾမ္းအင္သယံဇာတ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ရႀာေဖၾ ဝယ္ယူႎုိင္ခဲ့တဲ့ အတၾက္ သတင္းေကာင္းတရပ္ပၝပဲလိုႛ ထိုင္းဝန္႒ကီးက သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ မုတၨမကမ္းလၾန္က M9 လုပ္ကၾက္ဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ၁ ဒႍမ ၄ ထရီလီယံ ကုဗေပ ထၾက္ရႀိမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာ့ေရနံနဲႛ သဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚလုပ္ငန္းက ကုဗေပ သန္း ၂၄၀ ကို ဴပည္တၾင္း အသံုးဴပႂမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ႎႀစ္ ၃၀ ဳကာမဲ့ အေရာင္းအဝယ္စာခဵႂပ္မႀာ ၂၀၁၃ မႀာ စ႓ပီး တင္ပိုႛေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီသဘာဝဓာတ္ေငၾႚေဳကာင့္ ထိုင္းႎုိင္ငံမႀာ လ႖ပ္စစ္မီးနဲႛ ယာဥ္သံုးေလာင္စာ ထုတ္လုပ္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး တႎႀစ္ ဓာတ္ဆီ လီတာေပၝင္း ၂ ဒႍမ ၄ ဘီလီယံ ေခ႗တာႎုိင္မယ္လိုႛ ထုိင္းဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္းႎုိင္ငံဟာ လက္ရႀိမႀာလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္က ရဲတံခၾန္နဲႛ ရတနာ ဓာတ္ေငၾႚတၾင္းေတၾက ေနႛစဥ္ ဓာတ္ေငၾႚ ကုဗေပ ၉၆၅ သန္းကို ပိုက္လိုင္းကေန တဆင့္ ဝယ္ယူသံုးစၾဲေနရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔