ဴမန္မာေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားစာသင္ေကဵာင္း ဖဵက္ဆီးခံရ

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛေတာင္ဖက္ ၄၄ ကီလိုမီတာအကၾာမႀာရႀိတဲ့ ဖုတ္ဖရ႓မိႂႛနယ္အတၾင္းက က႗န္းေတာကၾင္းမႀာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾရဲႛ ကေလးေတၾ ပညာသင္ဳကားႎိုင္ဖိုႛ ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ ဒိုႛမိတ္ေဆၾ ဆိုတဲ့ စာသင္ေကဵာင္းတေကဵာင္းကုိ ဒီကေနႛမနက္ ၁ဝ နာရီေကဵာ္ေလာက္က ထုိင္းနယ္ဴခားေစာင့္ တပ္ဖၾဲႛတဖၾဲႛက လာေရာက္ ဖဵက္ဆီးသၾားခဲ့ပၝတယ္။
2009-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္ဴခား မဲေဆာက္႓မိႂႚတၾင္ ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားမဵား၏ ကေလးသူငယ္မဵားအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ စာသင္ေကဵာင္းတေကဵာင္းကို ေတၾႛဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္ဴခား မဲေဆာက္႓မိႂႚတၾင္ ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္း အလုပ္သမားမဵား၏ ကေလးသူငယ္မဵားအတၾက္ ဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ စာသင္ေကဵာင္းတေကဵာင္းကို ေတၾႛဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA
စာသင္ေကဵာင္းတာဝန္ခံ ေကဵာင္းဆရာတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

“ထိုင္းနယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႛက ဝင္လာ႓ပီး ထုိင္ခံုေတၾကုုိ ရိုက္ခဵႂိးတယ္။ ေကဵာင္းနံရံမႀာ ကပ္ထားတဲ့ ထုိင္းဘုရင္ပံုေတၾ၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းပံုေတၾ အကုန္လံုးကို ဖဵက္ဆီးသၾားတယ္။ ေကဵာင္းအဴပင္မႀာ ေကဵာင္းအမုိးမုိးဖိုႛ ဝယ္စုထားတဲ့ သက္ကယ္ႎႀစ္ရာကိုလည္း မီးရႀႂိႛဖဵက္ဆီးသၾားတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေဒသခံအလုပ္သမားေတၾကို ေခၞေဴပာတယ္။ လူေတၾကိုေတာ့ မဖမ္းဘူးေပၝ့။ ေနာက္သံုးရက္ဳကာရင္ ဒီထဲမႀာ ရႀိေနတဲ့ပစၤည္းေတၾ အကုန္သိမ္းဆည္းထားဖုိႛ ေဴပာတယ္။ မသိမ္းထားဘူးဆုိရင္ သူတိုႛ ဒီေကဵာင္းကို မီးရႀႂိႛရလိမ့္မယ္ဆုိ႓ပီး အရာရႀိတေယာက္က အလုပ္သမားေတၾကို ေဴပာသၾားတယ္”

ဒီစာသင္ေကဵာင္းမႀာ မူ႒ကိႂအဆင့္ကေန ေလးတန္းအထိ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသား ၁၇ဝ နီးပၝးကို ေကဵာင္းဆရာဆရာမ ေဴခာက္ဦးက ပညာ သင္ဳကားေပးေနပၝတယ္။ ဖုတ္ဖရ႓မိႂ ့နယ္အတၾင္း ဴမန္မာအလုပ္သမား ရႀစ္ေထာင္ကေန တေသာင္းေကဵာ္အထိ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနဳက႓ပီး သူတိုႛရဲႛကေလး ငၝးရာေကဵာ္ဟာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ပညာမသင္ဳကားႎိုင္ခဲ့ဳကပၝဘူး။ အခုလို ေကဵာင္းဖၾင့္ႎိုင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ကေလးေတၾ ပညာသင္ဳကားႎုိင္ဳကသလို မိဘေတၾလည္း စိတ္ခဵလက္ခဵ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႎိုင္္ဳကပၝတယ္။ ေကဵာင္းဖၾင့္ထားတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံတာဝန္ရႀိသူေတၾကို အသိေပး အေဳကာင္းဳကားခဲ့တယ္လိုႛလည္း အဲဒီေကဵာင္းဆရာက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

“စဖၾင့္တုန္းက ေဒသခံအာဏာပို္င္အဖၾဲႛအစည္းေတၾကို မေဴပာေပမယ့္ ဝန္းပိုင္သူေဌးေတၾနဲႛ ညၟိႎႁိင္း႓ပီးေတာ့ ဖၾင့္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေကဵာင္းမႀာ အေထၾေထၾဴပႍနာေတၾ တက္လာတဲ့အခၝမႀာ ရၾာလူ႒ကီးေတၾနဲႛ သၾားေတၾႛ႓ပီး ေကဵာင္းဆက္ဖၾင့္ဖုိႛအတၾက္ ေမတၨာရပ္ခံ ေဆၾးေႎၾးတယ္”

ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾရဲႛကေလးေတၾ အသိပညာ ဖၾံႛ႓ဖိႂးတိုးတက္ႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ပညာသင္ဳကားေပးေနတဲ့ ဒီစာသင္ေကဵာင္းကို ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတၾက အခုလို ဖဵက္ဆီးလိုက္တာဟာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား ကေလးေတၾ စာရိတၨပဵက္ဴပားမႁ ပိုမိုဴဖစ္လာႎိုင္သလို ထုိင္းႎိုင္ငံ လုံဴခံႂေရးအတၾက္လည္း ထိခိုက္လာႎိုင္တယ္လိုႛ မဲေဆာက္႓မိႂႛက ဴမန္မာဴပည္သားမဵားအေရး ပူးတၾဲ လႁပ္ရႀားမႁေကာ္မတီ (JACBA) ဥကၠႉ ကိုမိုး႒ကိႂးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမား ရင္ေသၾးငယ္ေတၾဟာ ဒီလုိ စာသင္ေကဵာင္းေတၾထဲမႀာ မရႀိဘူးဆုိရင္ စာရိတၨေတၾ ပဵက္ဴပား႓ပီးေတာ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾ ထူေဴပာလာမယ္။ အဲဒီေတာ့မႀသာ ထုိင္းႎုိင္ငံရဲႛ လံုဴခံႂေရး၊ နယ္စပ္ေဒသရဲႛ လံုဴခံႂေရးကို ထိခုိက္မႀာဴဖစ္တယ္

ဴပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေနႛတုန္းကလည္း ဒီက႗န္းေတာကၾင္းနဲႛ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္က ဝၝေတာကၾင္းမႀာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ေဴခ ၂၅ဝ ေလာက္ ဖဵက္ဆီးခံခဲ့ရသလို ဒီလထဲမႀာပဲ ေနအိမ္ႎႀစ္လုံး မီးရႀႂိႛ ဖဵက္ဆီးခံခဲ့ရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔