ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိ

2007-01-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_11-23-06_200px.jpg
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ စင္ကာပူႎိုင္ငံတၾင္ ေဆးဝၝးကုသဖိုႛ မသၾားမီ တလခန္ႛ ဴဖစ္ေသာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႚက ထိုင္း ဳကားဴဖတ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဆူရာယုဒ္ ခဵႃလာႎၾန္ႚကို ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံု ႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ကဵန္းမာေရးစစ္ေဆး႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဇန္နဝၝရီ ၁၂ရက္၊ ေသာဳကာေနႛမႀာ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

သံ႟ံုး တာဝန္ရႀိသူတဦးက ဒီအေဳကာင္းေဴပာတာဴဖစ္ေပမဲ့ ကဵန္းမာေရး ထပ္႓ပီး စစ္ေဆးခံဖိုႛ စင္ကာပူကို ဴပန္လာမဲ့ အစီအစဥ္ရႀိ-မရႀိကိုေတာ့ သူမသိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ နာမယ္မေဖာ္ဴပတဲ့ ေဆးဝၝးကုသမႁခံယူ႓ပီး Myanmar Airways International အထူးေလယာဥ္နဲႛ ရန္ကုန္ ႎိုင္ငံတကာေလဆိပ္ကို ေနႛလည္ပိုင္းမႀာ ဴပန္ေရာက္လာတယ္လိုႛ ကိုယ္တိုင္ဴမင္ေတၾႚသူေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။ နအဖ ထိပ္တန္း ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက သူႛကို ႒ကိႂဆိုဳကပၝတယ္။

အသက္ ၇၃ႎႀစ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ စင္ကာပူႎိုင္ငံကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္က ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္ဖက္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ သံတမန္ေတၾအတၾက္ တည္ခင္းတဲ့ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္ ညစာစားပၾဲကို မတက္ေရာက္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ေတာ္ေတာ္႒ကီးကို မကဵန္းမမာ ဴဖစ္ေန႓ပီလိုႛ မႀန္းဆခဵက္ေတၾ ထၾက္ေပၞလာခဲ့ပၝတယ္။ လၾတ္လပ္ေရးေနႛညစာစားပၾဲကို သူကိုယ္တိုင္ တည္ခင္းဧည့္မခံႎိုင္တာ ၁၉၉၂ခုႎႀစ္ကစလိုႛ ဒၝဟာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူႛကဵန္းမာေရးကို အမဵိႂးမဵိႂး မႀန္းဆ ေဴပာဳကားေနတာရႀိေပမဲ့ စင္ကာပူ အေထၾေထၾေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့ေနာက္ ကဵန္းမာေရးအေဴခအေနဟာ အေတာ္ ေကာင္းမၾန္ပၝတယ္လိုႛ သံ႟ံုးတာဝန္ရႀိသူက ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ေဆးစစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဟိုတယ္တခုမႀာ ေနထိုင္ခဲ့ပၝတယ္။ ထိုင္းအေဴခစိုက္ အကဲခတ္သမားေတၾကေတာ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ ကဵန္းမာေရး ကဵဆင္းလာလိုႛ သူႛလူယံု ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေ႟ၿမန္းကို လုပ္ပိုင္ခၾင့္ပိုေပးဖိုႛ စဥ္းစားေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ ေနာက္ဆံုးသၾားခဲ့တဲ့ ဴပည္ပတရားဝင္ခရီးဟာ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို ႎိုင္ငံေတာ္ ဧည့္သည္ေတာ္အဴဖစ္ ၂၀၀၄ခုက သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီးဴဖစ္ပၝတယ္။ အိႎၬိယခရီးစဥ္မႀာ ဒီိမိုကေရစီ လိုလားသူေတၾက ထိန္းသိမ္းခံ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆို႓ပီး သူႛကို လိုက္လံဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔