ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ အိႎၬိယသိုႛ သၾားေရာက္လည္ပတ္ဦးမည္

ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ကေန ၂၉ ရက္ေနႛအထိ အိႎၬိယႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ လည္ပတ္မယ္လိုႛ အိႎၬိယ သတင္းေတၾအရ သိရႀိရပၝတယ္။
2010-07-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ဝဲ) အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က သၾားေရာက္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ သေဘာတူညီခဵက္ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္း (ယာ) ႎႀင့္ အတူ ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ဝဲ) အိႎၬိယႎိုင္ငံသိုႛ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က သၾားေရာက္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ သေဘာတူညီခဵက္ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲ အခမ္းအနားမႀာ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္း (ယာ) ႎႀင့္ အတူ ေတၾႚရေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

သူဟာ ဗုဒၭဂၝယာကို ဦးဆံုး သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္႓ပီး နယူးေဒလီမႀာ အိႎၬိယ သမတ မစၤက္ ပရာတီဘာ ေဒဗီဆင္း ပၝတီးလ္၊ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းတိုႛ အပၝအဝင္ အစိုးရအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီေနာက္ အရင္ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္ ခရီးစဥ္တုန္းကလိုပဲ ဟိုက္ဒရာဘတ္႓မိႂႚက သတင္းဆက္သၾယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတၾနဲႛ ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတၾကို သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အိႎၬိယႎိုင္ငံဟာ မူလက ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားမႁကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့႓ပီး ၁၉၉၃ ခုႎႀစ္မႀာ အိႎၬိယ အစိုးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဂဵဝၝဟလာ ေနရူးဆု ခဵီးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ အိ္ႎၬိယ အစိုးရဟာ အေရႀႚဳကည့္ မူဝၝဒကို ေဴပာင္းလဲကဵင့္သံုး႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ စီးပၾားေရးနဲႛ လံု႓ခံႂေရးကိစၤေတၾ အတၾက္ အနီးကပ္ထိေတၾႚ ဆက္ဆံခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔