သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေျပာၾကား

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွာ သစ္ထုတ္္ဖို႔လ်ာထားတဲ့ တန္ တစ္ေသာင္းကို ေလ်ာ့ထုတ္ဖို႔နဲ႔ ေဒသခံေတြ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ခြဲတမ္းစီစဥ္ေပးဖို႔ အစိုးရကုိ ေတာင္းဆိုထားတယ္လုိ႔ တနသၤာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

ခုတ္ယူထားတဲ့ သစ္လံုးေတြကို ေတြ႔ရစဥ္

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွာ သစ္ထုတ္္ဖို႔လ်ာထားတဲ့ တန္ တစ္ေသာင္းကို ေလ်ာ့ထုတ္ဖို႔နဲ႔ ေဒသခံေတြ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ခြဲတမ္းစီစဥ္ေပးဖို႔ အစိုးရကုိ ေတာင္းဆိုထားတယ္လုိ႔ တနသၤာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတာင္းဆုိခဲ့တာလုိ႔ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြ က RFA ကိုေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ေဒသခံေတြ တက္ေရာက္မႈနည္းတာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လာမယ္ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ပြဲထပ္လုပ္ဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

တနသၤာရီၿမိဳနယ္ရွိ ပဝ၊ ဖိုးမဲ ႀကိဳးျပင္ေတာမွာ သစ္ထုတ္လုပ္လိုရတဲ့ သစ္လံုးေရ ၃ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး အခုထုတ္မယ္တန္၁ေသာင္းဟာ သစ္ေတာဖုန္းလႊမ္းတာရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္လို႔လည္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲျမင့္ေဆြကေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈/၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြန္း၊ သစ္မာ စတဲ့သစ္တန္ခ်ိန္ ၃၅၀၀၀၀ နီးပါးထုတ္ဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။