ဥပေဒ ျပဌာန္း၊ ျပင္ဆင္၊ ရုပ္သိမ္း ရာမွာ ေျခ/ဥ နဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ဖို႔ သမၼတ တိုက္တြန္း

ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ၂၀၀၈ ဖဲ႔ြစည္းပံုနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ဒီေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ သ၀ဏ္ လႊာေပးပို႔ၿပီး တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္

ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ၂၀၀၈ ဖဲ႔ြစည္းပံုနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒေတြကို အသစ္ျပဌာန္း တာ၊ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းတာ၊ ရုပ္သိမ္းတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲ႔ြစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါမယ္လို႔ ကတိသစၥာျပဳထားတဲ့အတုိင္း ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာမွာပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈေတြေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံဖံ႔ြၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ရာ အလား အလာေကာင္းေတြနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔ကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖို႔ လည္း ဆုေတာင္းထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ပထမဆံုးေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာျဖစ္ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ဆုိင္းငံ့ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆုိေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဥပေဒပညာရွင္ေတြရဲ့ သေဘာထားေတြကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္သူ စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။