လယ္သမားအျဖစ္ ခံယူထားေၾကာင္း သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ေျပာ

ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သမၼတေဟာင္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ လယ္သမားအျဖစ္ ခံယူထားတဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ အႀကံျပဳေျပာစရာမရွိဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာပါတယ္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရစဥ္

ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သမၼတေဟာင္းအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ လယ္သမားအျဖစ္ ခံယူထားတဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ အႀကံျပဳေျပာစရာမရွိဘူးလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က “ဒို႔သမၼတ”တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (အခမဲ့) ပညာေရးကူညီမႈသင္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပတဲ့ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ကန္ေတာ့ပဲြ တက္ေရာက္လာစဥ္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်င္တာ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒို႔သမၼတ” တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (အခမဲ့) ပညာေရးကူညီမႈသင္တန္းေက်ာင္းကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူေတြက စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြ သဟဇာတျဖစ္ဖုိ႔လိုသလို မဲဆႏၵရွင္ေတြကလည္း မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္အားကိုးေလးစားသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ တက္ေရာက္လာ သူေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။