စက္မႈလယ္ယာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး သမၼတဦးသိန္းစိန္ တုိက္တြန္း

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ သမား ရိုးက်စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္အစား ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာေတြ ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ လက္မႈလယ္ယာ စနစ္ကေန စက္မႈလယ္ယာစနစ္ထံ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရးလုပ္ ငန္းေတြကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သလို အဲဒီစံနမူနာကို လာ မယ့္အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ သမားရိုးက်စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္အစား ေခတ္မီ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာေတြ ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ လက္မႈလယ္ယာစနစ္ကေန စက္မႈလယ္ယာစနစ္ထံ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့သလို အဲဒီစံနမူနာကို လာမယ့္အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာ ပါရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရတုိးပြားေနတဲ့အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈရွိေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ပိုမိုတင္ ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ၿပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ မရွိေစဖို႔နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈ မထိခိုက္ေစဖို႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္းပါရွိပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီတို႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။