ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛ သၾားေရာက္သူေတၾ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးေမာင္းထုတ္

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေတာင္ဖက္စၾန္းက တနသႆာရီတိုင္းရႀပ္ေဴပး လိုႛေခၞတဲ့ အဴမန္ယာဥ္အပၝအဝင္ သေဘႆာ၊ ကား၊ ေလယာဥ္ေတၾနဲႛ ဆိုက္ေရာက္လာဳကသူေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၈ ရက္ေနႛက စတင္႓ပီး၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႁ တားဆီးေရးအဖၾဲႛက ဦးေဆာင္႓ပီး ဖမ္းဆီးမႁေတၾ လုပ္ေနတာေဳကာင့္ ခရီးသၾားဴပည္သူေတၾ အခက္ေတၾႛေနဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛ အဏၧဝၝရပ္ကၾက္မႀာရႀိတဲ့ ႓မိႂႛမသေဘႆာဆိပ္ကမ္းမႀာ ဖမ္းဆီးေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛခံ တဦးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛခံ။    ။“လ၀က နဲႛ လူကုန္ကူး တားဆီးေရးအဖၾဲႛေတၾက ေန႓ပီးေတာ့ ဒီကို လာတဲ့လူေတၾ အကုန္လံုး သိမ္းဳကံႂး႓ပီး ဖမ္းဆီးတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ေဒသခံေတၾက ေထာက္ခံ မေပးတဲ့လူေတၾကဵေတာ့ အကုန္လံုး ထားဝယ္ ဴပန္ပိုႛတယ္။ ကားလမ္းတိုႛ ေလယာဥ္တိုႛလည္း အဲ့လို လုပ္ေနတယ္”

ခရီးသၾားဴပည္သူေတၾရဲ့ မႀတ္ပံုတင္ကဒ္ဴပားမႀာ ပၝရႀိတဲ့ ေနရပ္လိပ္စာကို ဳကည့္႓ပီး ဖမ္းဆီးေနတာဴဖစ္႓ပီး ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛနယ္က မဟုတ္သူေတၾကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ မယကရံုးနဲႛ ရယကရံုးေတၾက အခဵႂပ္ခန္းေတၾမႀာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး မႀတ္ပံုတင္လိပ္စာမႀာ ပၝရႀိတဲ့ ေနရပ္ေတၾကို ဴပန္လည္ ပိုႛ ေဆာင္ေနတယ္လိုႛ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛခံေတၾရဲႛ ေထာက္ခံေပးမႁမရႀိပဲ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၈ ရက္နဲႛ ၁၉ ရက္ေတၾမႀာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူေပၝင္း ၆၀ ေကဵာ္ ရႀိ႓ပီး ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္းေတၾနဲႛ လာေရာက္ ေတၾႛဆံုဳကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾနဲႛ ႓မိႂႛတၾင္းတည္းခိုခန္းေတၾမႀာ ရႀိေနသူေတၾကိုပၝ ဖမ္းဆီးေနေဳကာင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ တဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ။    ။“တည္းခိုခန္းမႀာရႀိတဲ့ ခရီးသည္ေတၾလည္း ဖမ္းထားတယ္ေလ။ ဧည့္စာရင္း စစ္တယ္ဆို႓ပီးေတာ့။ ဖမ္းလိုက္တယ္ ဆိုတာနဲႛ လူတစ္ေယာက္က တရားခံလိုပဲ။ ရယက ရံုးေတၾမႀာ အခဵႂပ္ခန္းေတၾ ရႀိတယ္။ အဲ့မႀာ ထည့္ထားလိုက္တာ။ စားတာေသာက္တာကဵ ကိုယ့္ဖာသာ ဝယ္စား။ ဒိုႛေတၾကေတာ့ စီးပၾားေရးကိစၤတိုႛ လူမႁေရးကိစၤတိုႛ ေဆၾမဵိႂးေမာင္ႎႀမနား လာတဲ့လူေတၾကဵေတာ့ ေငၾကုန္ေဳကးကဵ ခံ႓ပီး လက္မႀတ္ေတၾ ဝယ္႓ပီးေတာ့၊ မႀတ္ပံုတင္လည္း ပၝ႓ပီးေတာ့၊ ဒီေရာက္ေတာ့မႀ ဒီလိုမဵိႂး ဖမ္း႓ပီး ဴပန္လၾတ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒၝ ကုန္ကဵစရိတ္ေတၾ မဵားတာေပၝ့။ တကယ္တမ္း ဟိုဟာဴပႂရင္ ထားဝယ္ကေန လက္မႀတ္ မေရာင္းနဲႛေပၝ့”

ေကာ့ေသာင္း႓မိႂႛနဲႛ ၁၀ ကီလိုမီတာေလာက္ အကၾာမႀာရႀိတဲ့ ေအးခဵမ္းသာ ေကဵးရၾာအနီးမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန တဖက္ႎိုင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖိုႛ သၾားတဲ့လူေတၾ အခုရက္ပိုင္း ေလႀတိမ္းေမႀာက္ေသဆံုးမႁ ဴဖစ္ေပၞလာခဲ့႓ပီးေနာက္ အခုလို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႁေတၾ စတင္ လုပ္လာတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔