ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုရဲ႕ ဝန္ႀကီးအမည္ တင္သြင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ တာဝန္္ယူထားတဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာန ၄ ခုထဲက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ၂ ဦး အမည္စာရင္း နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းေတြကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီး ၂ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အမည္ စာရင္းေတြကို လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္း အတည္ျပဳစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ တာဝန္္ယူထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုထဲက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ၂ ဦးအမည္စာရင္း နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အမည္ စာရင္းေတြကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အဆုိျပဳထားသူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိရင္ မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္း က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳတင္ျပတဲ့ အမည္စာရင္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးခန္႔အပ္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္လိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခ်င္းတို႔ကို မနက္ျဖန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္၊ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္ တစ္စံုတရာမရွိပါက အမည္စာရင္းပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္"

ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး အျဖစ္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဦးေဖဇင္ထြန္း တုိ႔ကို ခန္႔အပ္ဖို႔ အဆုိျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးဟာ အရင္က အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုကို တာဝန္ယူထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရိွမွာ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ သမၼတရုံးဝန္ႀကီးဌာနေတြသာက်န္ရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးေမာ္သန္းတုိ႔ကို ခန္႔အပ္လိုေၾကာင္းလည္း သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အဆုိျပဳထားပါတယ္။

ဦးထြန္းထြန္းဦးဟာ အၿငိမ္းစားဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဦးေမာ္သန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္နဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔ဝင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။