ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသမီး၏ မဂႆလာေဆာင္ဗီဒီယိုေခၾေဳကာင့္ ရာဇဝတ္သင့္

2007-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

thandar_shwe_wedding_01_200.jpg
မဂႆလာေဆာင္ေနႛက သတိုႛသမီး မသႎၩာေ႟ၿႎႀင့္ သတိုႛသားမိသားစုတိုႛ အတူ လမ္းေလ႖ာက္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ထီးဴဖင့္ မိုးေပးထားေသာ ဝတ္စံုဴဖႃဝတ္ထားသူမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ သမီး မသႎၩာေ႟ၿ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီး မဂႆလာေဆာင္ကုိ မႀတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ 'စိန္စီေသာည' ဗီဒီယုိေခၾ ေနအိမ္မႀာ ေတၾႚရႀိမႁနဲႛ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ ႎႀစ္ဦးကို မတ္လ ၂၉ရက္ ဳကာသပေတးေနႛ မနက္က ဧရာဝတီတိုင္း ေညာင္တုန္း႓မိႂႚမႀာ တရား႟ံုးထုတ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အမႁကို စစ္ေဆးတာ မဟုတ္ပဲ အမႁစစ္ေဆးဖိုႛ ႟ံုးခဵိန္းရက္ သတ္မႀတ္ေပးလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေညာင္တုန္း႓မိႂႚခံ ကုိသန္းထၾန္းနဲႛ ကုိတင္ေဌးတုိႛ ႎႀစ္ဦးကို မတ္လ ၂၉ရက္ေနႛ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚနယ္၊ တရား႟ံုးကို ႟ံုးထုတ္႓ပီး အမႁစစ္ေဆးဖိုႛ ႟ံုးခဵိန္းရက္ သတ္မႀတ္ေပးလိုက္ေဳကာင္း တရားသူ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ၅ရက္နဲႛ ၆ရက္ကို ႟ံုးခဵိန္း ႎႀစ္ရက္ သတ္မႀတ္ေပးလိုက္တယ္လိုႛ တရား႟ံုးကို သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုိတင္ေဌးရဲ့ ဇနီး မလၾင္လၾင္မာက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအမႁကေတာ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေနႛတုန္းက ေညာင္းတုန္း႓မိႂႚေန ကုိသန္းထၾန္းရဲ့ ေနအိမ္ကုိ စအဖ ေခၞ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံ႓ခံႂေရးအဖၾဲႚက ဝင္ေရာက္ ရႀာေဖၾတဲ့အခၝ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီး မဂႆလာေဆာင္ ဗီဒီယုိေခၾကုိ ကုိသန္းထၾန္းရဲ့ ေနအိမ္ကေန ေတၾႚရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ကုိသန္းထၾန္းက အဲဒီ အေခၾဟာ တ႓မိႂႚတည္းေန ကုိတင္ေဌးရဲ့ အေခၾဴဖစ္ေဳကာင္း ထၾက္ဆုိခဵက္ ေပးခဲ့တဲ့အတၾက္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛမႀာ ကုိတင္ေဌးကုိပၝ စအဖက ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အမႁ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိတင္ေဌးရဲ့ ေနအိမ္ကုိ ရႀာေဖၾခဲ့တုန္းကေတာ့ အဲဒီ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ သမီး မဂႆလာေဆာင္အေခၾကုိ မေတၾႚရႀိခဲ့ဘူးလုိႛ ဇနီး မလၾင္လၾင္မာက ေဴပာပၝတယ္။

နအဖ အဓိပတိ႒ကီးရဲ့ သမီး မဂႆလာေဆာင္မႀာ လက္ဖၾဲႚမဵားရဲ့ တန္ဖိုးဟာ ေဒၞလာ သန္း ၅၀ ေလာက္ ရႀိတာေဳကာင့္ ဴမန္မာ တဴပည္လံုးအတၾက္ တႎႀစ္တာ ကဵန္းမာေရး ဘတ္ဂဵက္ထက္ သံုးဆနီးပၝး မဵားဴပားေနတယ္လိုႛ ႟ိုက္တာ သတင္းဌာနမႀ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီမဂႆလာေဆာင္ ဗီဒီယို တစိတ္တေဒသကို YouTube ဝက္ဘ္ဆိုက္မႀာ အမဵားဳကည့္ႎိုင္ေအာင္ တင္ဴပထား႓ပီး ဳကည့္ခဵင္ရင္ အစိမ္းေရာင္ ခလုတ္ကို ႎႀိပ္ႎိုင္ပၝတယ္။

play_button_small.jpg

ကုိတင္ေဌးနဲႛ ကုိသန္းထၾန္းတုိႛကုိ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚရဲစခန္းမႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ အဳကည္ညိႂပဵက္ေစတဲ့အမႁ) နဲႛ တရားစၾဲဆုိထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။� ဒီကေနႛ ကုိတင္ေဌးနဲႛ ကုိသန္းထၾန္းတုိႛကုိ တရား႟ုံးထုတ္တဲ့ အေနအထားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တရားခၾင္ကုိ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုိတင္ေဌးရဲ့ မိသားစုဝင္တဦးက တရား႟ုံးရဲ့ အေနအထားကုိ အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအမႁကို ဥပေဒအရာရႀိက ေလ့လာဦးမယ္လိုႛ ေဴပာလိုႛ အခဵိန္ယူရမႀာမိုႛ တရားသူ႒ကီးက ရက္ခဵိန္း ထပ္ေပးလိုက္တဲ့အေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကုိတင္ေဌးဟာ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္က ဒီမုိကေရစီအေရး လူထုအုံ႔ကမႁမႀာ တက္႔ကစၾာပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္တဦး ဴဖစ္သလုိ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚနယ္ လူႛေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပၝတီရဲ့ ဥကၠႉ တာဝန္ကုိ ယူခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိတင္ေဌးကုိ ႟ုံးထုတ္တဲ့ေနႛမႀာ ရန္ကုန္နဲႛ တဴခား႓မိႂႚေတၾက ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾ လာမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းဴဖစ္ေပၞေနတဲ့အတၾက္ ေညာင္တုန္း႓မိႂႚေပၞမႀာ ဧည့္စာရင္းေတၾကုိ တင္းကဵပ္ေနေဳကာင္းလဲ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔