ရုိဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရး ကုလ တုိက္တြန္း

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစု မြတ္စလင္ေတြကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ေပးဖုိ႔၊ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက မေန႔က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က မြတ္စလင္ေတြကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေနစဥ္

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစု မြတ္စလင္ေတြကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔၊ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံက မေန႔က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မတီက ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း သေဘာတူညီထားတဲ့ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းကုိ ညီလာခံအဖြဲ႔၀င္ ၁၉၃ ႏုိင္ငံ က တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဗုဒဘာသာ ၀င္ေတြနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ မွာ ေနထုိင္ေနၾကရတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁ သိန္း ၄ေသာင္းရဲ႕ အေျခအေနဟာ အထူးစုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။