လႊတ္ေတာ္သစ္မွာ ေျခဥ ျပင္ေရး UNA ဦးစားေပးမည္

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ UNA က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ကို တိိုင္ပင္ဖို႔အတြက္ UNA အစည္းေဝးကို ဒီဇင္ဘာ လ ၂၉ ရက္နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖဲ႔ြ UNA နဲ႔ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆုိင္မွာ စတင္က်င္းပစဥ္

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ UNA က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို တိိုင္ပင္ဖို႔အတြက္ UNA အစည္းေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

UNA အဖြဲ႔ဝင္ပါတီေတြအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ တယ္လို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ကိစၥရယ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိစၥမ်ားရယ္ ဒီကိစၥမ်ားအားလံုးသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ တဆက္တည္းျဖစ္ေနတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒါေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔၊ ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ UNA အဖြဲ႕ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြ မွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"

လာမယ့္လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ UNA ရဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ပါတီေတြျဖစ္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ဇို မီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ တို႔ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၂၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွွယ္ ၂၀ ဦး၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၃ ဦးနဲ႔ မြန္အမ်ိဴးသားပါတီက ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၄၇ ဦး တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

UNA ကို ဇုိမီးဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္၊ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၈ ခုနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၆ ပါတီက လည္း UNA အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားတယ္လိို႔ သိရပါတယ္။