ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ NLD ကုိ အားကုိးလုိ႔ မျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ထြန္းဦးေျပာ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။သေဘာေပါက္ပါ :

တုိင္းရင္သားနယ္ေျမေတြမွာ လက္နက္ကုိင္နဲ ့တုိက္ရုိက္(သို ့)သြယ္၀ုိက္ဆက္စပ္တဲ့
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားတဲ့ ပံပုိးထားတဲ့အဖြဲ ့ေတြကုိမဲမထည့္ပဲ

ျပည္သူက NLD ကုိပဲမဲထည့္ခဲ့တယ္ဆုိတာ
ျပည္သူဒီေသနတ္သံေတြကုိလံုး၀မၾကားျခင္ပဲ
ေအးခ်မ္းမူျငိမ္းခ်မ္းမူကုိလုိျခင္လုိ ့ပဲ..
သူတုိ ့က စစ္ဒဏ္ကုိတကယ္ခံစားေနရတာ.


ရခုိင္နဲ ့ရွမ္းမွာ ANP နွင့္ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ ့အႏုိင္ရတယ္ဆုိတာ
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့မဟုတ္လုိ ့အႏုိင္ရတာ..

ဒါကုိၾကည့္လုိက္ရင္ ျပည္သူကဘာေၾကာင့္ NLD ကုိမဲထည့္ခဲ့လည္းသေဘာေပါက္ပါ..

May 09, 2016 03:18 AM

    Reply to this comment

အံၾသံမဆံုးျဖစ္ရပါသည္ ေနရပ္- အနာဂါတ္အတြက္ရင္ေလးမိသည္ :

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူက ယင္းသို ့ေျပာျခင္းအတြက္အံၾသမဆံုးျဖစ္ရပီး
ေခါင္းေဆာင္တဦးအရည္အခ်င္း
တခုျဖစ္သည့္ အျမင္က်ယ္မူဘယ္ေလာက္ရွိ
သည္ကိုခန္ ့မွန္းႏိုင္ပါသည္


ေနာက္တခ်က္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု (ရခိုင္အပါအဝင္ ျမိဳ သက္ ခမီး ခ်င္း ဗမာ ကမာန္း စသည္) ေနေန
တာပါ။ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရခိုင္တဦး တည္း မပိုင္ပါယင္းေဒသရွိတိုင္းရင္းသားအားလံုး
ပိုင္ပါသည္ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြဲျဖစ္သည့္
ေနရာမ်ားသည္ယင္းလူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္
လ်က္ရွိသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယင္းေဒသရွိ
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္
စည္းစိမ္ကာကြယ္ေရးအတြက္တာဝန္အျပည့္
ရွိပီး ယင္းတာဝန္ကို NLD ဦးေဆာင္သည့္
အစိုးရ လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
ျဖစ္ပါသည္

အခ်ဳပ္ဆိုရလ်ွင္ တိုက္ပြဲအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား
လ်က္ရွိသည္ေနရာသည္ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ကခ်င္
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ပီး ယင္ေဒသရွိတိုင္းရင္း
သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျမင္က်ယ္မွ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအမွန္တကယ္လိုျခင္စိတ္
ရွိမွ လူမ်ိဳးစြဲမရွိမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္ကို
ျပည္သူမ်ား(အထူးသျဖင့္ စစ္ဒဏ္ခံျပည္သူ)
ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို ့မဟုတ္ပါက ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို ဝကြက္
အပ္ထားသည့္ အျပစ္ကင္းစင္ရုိးသားသည့္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏အနာဂါတ္သည္
ရင္ေလးစရာျဖစ္ပါသည္

May 09, 2016 02:24 AM

    Reply to this comment

ခြဲျခားျမင္ပါ :

တိုင္းေဒသၾကီးအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား
နယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား(ယင္းအထဲတြင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို ့ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားမွ NLDကိုမဲမေပးခဲ့ပါ)ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေအးခ်မ္းမူ
ကို အစိုးရတရပ္အေနနဲ ့အေကာင္အထည္
ေဖာ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္မဲထည့္ခဲ့တာပါ။

ေနာက္ထပ္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ
အသစ္အသစ္မ်ားေပၚလာပီး တိုင္းျပည္၏
တိုင္းေဒသျပည္နယ္ေတြမွာ ေျမေပၚေျမေအာက္ဆူဆူပူပူ
ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားကို
ေထာက္ခံခိုင္းဖို ့မဲေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါဖူး

တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးအက်ိဳးစီးပြား
ကာကြယ္ဖို ့ပါ

May 08, 2016 09:27 PM

    Reply to this comment

Sai Lin Kan ေနရပ္- Melbourne :

Khun Tun Oo didn't vote for NLD. He knew former Quasi Government has transferred power to new NLD Government was just over a month. I don’t know why Khun Tun Oo was saying ethnic minorities’ peoples can’t be relied on NLD Government. If Khun Tun Oo thinks problems of 60 years can be sorting out in within a month and then Khun Tun Oo should try negotiating between the Restoration Council of Shan State (RCSS) and the Ta’ang National Liberation Army (TNLA). Both organizations are ethnic Shan and sub-Shan ethnic. Peace and reconciliation between majority Barman peoples and ethnic minority Burmese peoples are not quick fix solution and its long term solution. You must give new Government times and cooperation with Government. You can’t be leader of ethnic Shan peoples if you don’t have vision and understanding on this issue. NLD Government will handle delicately and thoughtfully because it’s sensitive to Military and as well as ethnic minorities’ groups.

May 08, 2016 11:44 AM

    Reply to this comment

ဆႏၵေတြအ၇မ္းေစာေနၾကပါလား :

ဆႏၵေတြအ၇မ္းေစာေနၾကပါလား လပိုင္း႐ွိေသးသည့္အစိုး၇သစ္ကို အခ်ိနိမေပးဘဲ ေ၀ဖန္ေနၾကတယ္ ဉီးေႏွာက္က သံုးၿပီး စကားေျပာၾကပါ
ဥာဏ္ေျမာ္အျမင္ႀကီး ဖုိ့ လုိ ပါတယ္။
Nld အစိုးရက အခါလည္ကေလး အသက္ေလာက္ေတာင္မရွိေသးလို႔ အားလုၤး အလိုျပည့္ရေအာင္ မတတ္နိုင္ေသးဘူးေလ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အႀကီးအက်ယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ေဘးဒုကၡ ေတြ
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းေတြ ရွိေန တယ္ ေလ။

May 08, 2016 06:03 AM

    Reply to this comment

NLD ကို မဲေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ :

အားကိုးတၾကီးမဲထည့္တယ္ဆိုတာ
စစ္ပြဲေသနတ္သံေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းပီး ထာဝရ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို ့ေဒသတည္ျငိမ္ပီး ျပည္သူ
မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစား
ေသာက္အိပ္စက္ႏိုင္ဖို ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွင္သန္ဖို ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံျဖိဳးအင္အား ေတာင့္တင္းဖို ့ဒါေတြကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေပးဖို ့ ေဖာ္ႏိုင္ဖို ့ပါ အတြက္
မဲေပးခဲ့တာပါ

အလားတူေအးခ်မ္းေနတဲ့ နယ္ပယ္ (ယခုရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္)
မ်ားမွာ ေဒသမတည္ျငိမ္ေအာင္ ျပည္သူမ်ား
ဒုကၡေရာက္ေအာင္ မျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေနသူ မည္သူမဆို မည္သည့္အဖြဲ ့စည္း
မဆို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပည္သူမ်ား
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကာကြယ္ေရး
အတြက္ လုပ္ေပးဖို ့မဲေတြေပးခဲ့တာပါ

ဒါေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့
NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္
တရားစီရင္ေရးတို ့မွာ တာဝန္အျပည့္ရွိ
ပါသည္

May 08, 2016 04:36 AM

    Reply to this comment

ဆႏၵေစာပီး အေဝဖန္မေစာပါနဲ ့ :

ဦးခြန္ထြန္းဦးရဲ ့ေျပာတဲ့စကားကိုနားေထာင္ၾကည့္ေတာ့
" ငွက္မသိေတာ့ဇရက္ကိုဂ်ိဳးထင္
အခ်က္မသိေတာ့ သားမက္ကို သူခိုးထင္"
ဆိုသလိုျဖစ္ေနပီ

တိုင္းရင္းသားအေရးကို တစိုက္မတ္မတ္
တကယ္လုပ္ေပးေနတဲ့NLD အစိုးရသစ္ကို
အခ်က္အလက္မျပည့္စံုပဲနဲ ့ထင္ေယာင္
ထင္မွား ဆႏၵေစာပီး ေဝဖန္ေရးကို ေရွ ့တန္း
တင္ေနတာမေကာင္းပါဖူး

May 08, 2016 03:46 AM

    Reply to this comment

ဆႏၵေစာပီး အေဝဖန္မေစာပါနဲ ့ :

ဦးခြန္ထြန္းဦးရဲ ့ေျပာတဲ့စကားကိုနားေထာင္ၾကည့္ေတာ့
" ငွက္မသိေတာ့ဇရက္ကိုဂ်ိဳးထင္
အခ်က္မသိေတာ့ သားမက္ကို သူခိုးထင္"
ဆိုသလိုျဖစ္ေနပီ

တိုင္းရင္းသားအေရးကို တစိုက္မတ္မတ္
တကယ္လုပ္ေပးေနတဲ့NLD အစိုးရသစ္ကို
အခ်က္အလက္မျပည့္စံုပဲနဲ ့ထင္ေယာင္
ထင္မွား ဆႏၵေစာပီး ေဝဖန္ေရးကို ေရွ ့တန္း
တင္ေနတာမေကာင္းပါဖူး

May 07, 2016 11:31 PM

    Reply to this comment

ဦးဝင္းတင္ :

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြေတာင္
အခုလိုအေတြးအျမင္ေတြမွားေနရင္
ရုိးသားတဲ့ေနာက္လိုက္တိုင္းရင္းသား
ေတြဆို ေျပာဖြယ္မရွိေတာ့ပါ

ဒီလို တိုင္းျပည္မွာလက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံု လူေပါင္းစံု အဖြဲ ့စည္းေပါင္းစံုက တေယာက္တေပါက္ေတြ
နဲ ့ျဖစ္ေနသမ်ွ ျငိမ္ခ်မ္းေရးကိုအခိုင္အမာ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို ့အတြက္ အခက္အခဲေတြ
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနအုန္းမွာမလြဲဧကန္ပါပဲ

တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာပဲMay 07, 2016 09:36 PM

    Reply to this comment

အားလံုးမွာတာဝန္ရွိပါသည္ :

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုသြားရာမွာ
မိမိတို ့လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္း
လမ္းက်စြာ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းက
ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားပါသည္

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းၾကပီး အခ်က္အလက္မ်ားခိုင္လံုလွ်င္ အမ်ားကလက္ခံလ်ွင္ ေတာင္းဆိုမူမ်ား
ရႏိုင္သလို

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမၾကလ်ွင္ အခ်က္လက္
မ်ားမခိုင္လံုလွ်င္ အမ်ားကလက္မခံလ်ွင္
ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ျပဳမူလ်ွင္
မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၏အစိုးရ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
တရားစီရင္ေရးမွ လက္မခံပါ

ဒီမိုကေရစီ အေလ့က်င့္ကိုဆန္ ့က်င္ကာ
မ်က္ကြယ္ျပဳကာ
မင္းမဲ့စရုိက္ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ျပဳလုပ္
ျခင္းမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္သည္
ႏိုင္ငံသားတိုင္းအားလံုးတြင္တာဝန္ရွိပါသည္

May 07, 2016 08:57 PM

    Reply to this comment

လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ေနရပ္- အျမင္က်ယ္ေအာင္စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ :

လႊတ္ေတာ္ဆိုတာျပည္သူကတရားဝင္
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက အေၾကာင္းအရာတခုကို ေဆြးေႏြး
ရာမွာ တည္ဆဲဥပေဒ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန အေၾကာင္း
အက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း
တက်ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာပါ

ေသနတ္ေတြတကားကားနဲ ့
ေခါင္းစဥ္စံုအေၾကာင္းဆံုျပပီး
ထင္ရာဆိုင္း
ျပဳလုပ္ေနတာေတြ တဗိုလ္တမင္းျဖစ္ျခင္ရာျဖစ္ေနတာေတြကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ေနရာမဟုတ္ပါ

NLD အမတ္မ်ားက ကိတ္စတိုင္းကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာျဖင့္စဥ္းစား သံုးသတ္ပီးျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္အေပၚ
အေျခခံကာ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မွန္ကန္သည့္အလုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္
ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမတ္အလုပ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပီး

NLDဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္လည္း
အစိုးရအလုပ္လုပ္ေနတာပါMay 07, 2016 02:27 PM

    Reply to this comment

ေၾသာ္ခက္ရေျခရဲ ့ :

တိုင္းရင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္တာနဲ ့
တည္ျငိမ္ေနတဲ့ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ
ေဒသမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနတာကို ျပည္သူအားလံုး၏အသက္အိုးအိမ္
စည္းစိမ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ NLD အစိုးရက အစိုးရတာဝန္အရလုပ္ေနတာကို မသဲကြဲဖူးနဲ ့တူတယ္

တည့္၂ေျပာရရင္NLD က အခု အစိုးရျဖစ္သြား တာကို ေမ့ေနတယ္ထင္တယ္

NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ ့မွာ တပ္မေတာ္သည္တသားတည္းပါဝင္ေနပီး
ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရပါ
သည္။


တနည္းအားျဖင့္
အစိုးရတရပ္အေနနဲ ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးတဲ့
မည္သည့္ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၱရယ္
ကိုမဆို ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးအတြက္
တပ္မေတာ္နဲ ့ျပည္သူရဲတို ့အားယင္းတို ့ ၏ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးလံုျခံဳေရး
တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မူေပးရပါသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုး
ထားတဲ့ ရခိုင္ALP က ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အေရးကိုလႊတ္ေတာ္ျပင္ပေဆာင္ရြက္ေနသလို
ANP ပါတီကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲ

ဦးခြန္ထြန္းဦးစကားအရဆိုရင္
ေဒသမတည္မျငိမ္ျဖစ္တာ ျပည္သူေတြ
အခုလိုစစ္ေဘးေရွာင္ေတြျဖစ္ေနတာကအေရး
မၾကီးပဲ

AAစစ္ပြဲေတြဖန္တီးေနတာကအေရးၾကီးပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေထာက္ခံေပးရ
မလိုျဖစ္ေနတယ္


ဒီအတိုင္းသာဆို ရခိုင္မွာေနာက္ထပ္
BB CC DD အဖြဲ ့ေတြကလည္း
ငါကေတာ့ BB လူမ်ိဳး
ငါကေတာ့ CC လူမ်ိဳး
ငါကေတာ့ DD လူမ်ိဳး
ငါ့ရပိုင္ခြင့္ကို ေပးရမယ္ဆိုပီး
လက္နက္ကိုင္ပီး အခုAAလုပ္သလို
လုပ္ေနရင္ခက္ရေျခရဲ ့
တိုင္းျပည္အတြက္အႏၱရယ္ရွိပါတယ္


အယူမွားရင္ အေတြးမွားတယ္ အေတြးမွားရင္
အေျပာမွား အလုပ္မွားတတ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြ အျမင္က်ယ္
ပီး အယူမွန္ၾကပါေစ

May 07, 2016 12:48 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

အေျခအေနတစ္ခုကို အခ်ိန္အခါ မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ပဲ အခုလိုေျပာၾကားလိုက္ျခင္း အေပၚမွာ ဘယ္အတိုင္း အတာအထိ တာ၀န္ယူႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ဦးခြန္ထြန္းဦး အေျဖေပးႏိုင္မလား။ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္း ကေကာ အရင္ စစ္ အစိုးရလက္ထက္တုန္းကေကာ အခု အခ်ိန္ အထိ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ရွိခဲ့ ပါသလဲ၊ ရွိလာႏိုင္မွာလည္း။
မိမိလိုခ်င္ တဲ့ အတိုင္းအတာကို မရႏိုင္တာနဲ႕ ဒီအခ်က္ကေတာ့အခ်က္ ေကာင္းပဲဆိုျပီး ေျပာဆိုလိုက္တာ ဟာ ဆင္ခ်င္တုံတရားနည္းပါးမႈလို႕ သုံးသပ္ပါတယ္။

May 07, 2016 11:26 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔