လၾတ္လပ္တရားမ႖တသည့့္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္မည္ဟု အေမရိကန္မယူဆ

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အရင္ အင္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္တခဵိႂႚ ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့ ပၝတီကို စစ္အစိုးရက လက္ခံ ခၾင့္ဴပႂလုိက္ေပမဲ့ အဲဒီ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ မယူဆႎိုင္ဘူးလိုႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ Phillip Crowley က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Philip J. Crowley သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (State Dept Image)
အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ Philip J. Crowley သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (State Dept Image)
State Dept Image

အင္အယ္လ္ဒီပၝတီက ခဵမႀတ္ခဲ့တ့ဲ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ေလးစားေဳကာင္း၊ တဖက္မႀာလည္း အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရနဲႛ တိုက္႟ိုက္ ေဆၾးေႎၾး စကားေဴပာႎိုင္ေအာင္ ဆက္လက္႓ပီး ႒ကိႂးစားေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သတင္းစာဆရာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုရာမႀာ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ Mr. Crowley က ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ဆက္ဆံလာခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အေတၾႚအဳကံႂအရ၊ တသီးတဴခား အထီးကဵန္ဖယ္ထားတာဟာ ဘာမႀ အကဵိႂးမဴဖစ္ထၾန္းဘူးဆိုတာ ေတၾႚရေဳကာင္း၊ အခုဆိုု ဴမန္မာအစိုးရအရာရႀိေတၾနဲႛ တုိက္႟ိုက္ ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾက အားရေကဵနပ္စရာမရႀိပဲ ေနာက္တ႒ကိမ္ ဘယ္ေတာ့ ထပ္ေတၾႚဴဖစ္မယ္ဆိုတာလည္း အတိအကဵေတာ့ မေဴပာႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး၊ အေရးပၝတဲ့ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတၾ ပၝဝင္လာႎိုင္မဲ့ ႎိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ ေပၞထၾက္ေရးတိုႛအတၾက္ ႒ကိႂးစားသၾားမယ္၊ ေဴမာက္ကိုရီးယားနဲႛ ဴမန္မာ ဆက္သၾယ္ပူးေပၝင္းေနဳကတာကိုလည္း မဴပတ္ေစာင့္ဳကည့္ အကဲခတ္ေနတယ္လိုႛလည္း ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ Mr. Crowley က ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေလာကမွာ ေလာကပါလ တရားမရွိေတာ့ဘူးလား? ။ တရားေသသြားၿပီဆိုရင္လဲ နိပါတ္ေတာ္ထဲကလို
ဆြမ္းသြတ္ အမၽွ ေ၀ရေအာင္ ။ တရားေစာင့္ နတ္မင္းေတြ ဘာလုပ္ေနႀကသလဲ? ။
ဘုန္းႀကီးရိုက္သတ္တဲ့ေကာင္ေတြ ၊ ကမာၻေပၚမွာ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး
အာဏာဆက္ယူဘို႔ၾကံေနၾကျပန္ဘီ ။
ဒီေကာင္ေတြ အာဏာဆက္ယူသြားရင္ခင္ဗ်ားတို႔ကိုကၽြန္ေတာ္ ခြင့္မလႊတ္ေတာ့ဘူး ။

Jul 18, 2010 11:24 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔