ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ယူနီဆက္အဖြဲ႔ ရံုးခန္းငွားရမ္းခ တစ္လကုိ ေဒၚလာ ၉ ေသာင္းနီးပါး အသံုးျပဳေန

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ ေနရပ္- Yangon. :

That is just for house rent expt if adding to that with their monthly pay and general expenses it can be more than they can do help to the needs.

May 23, 2014 12:22 AM

    Reply to this comment

Phoe Kwar :

Dear Readers,

It is paradoxical that the UNICEF help the rich former general to become richer and richer.The NGOs and UN staff have something in common. They need the people in trouble so that they can enjoy good salary and have jobs to do. They usually hire the best office and work from the top of the hierarchy system. To show their good hearts to the poor children, the UNICEF should hire the office at the slum area . In reality, only the CBOs are the real organizations that are the closest to the public. No brainer. Harrr Ha!

May 22, 2014 09:46 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

i must say the UNCEF officials are also corrupted....

May 22, 2014 08:36 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

It's not anything new.
They have been doing it around the world.
Just that liberal media fail to report.
Using children, Kachin and Rakhine case, a lot of NGOs have been profiting handsomely.

May 22, 2014 02:31 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

UN, NGO, INGO အဖြဲ႕အစည္းေတြက အရပ္ရပ္ေထာက္ပံ့ေငြ
မ်ားကုိ ခုလိုပဲ လစာေငြအပါအ၀င္ အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ား
ႏုတ္ၿပီးမွ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳႀကတာပါ။

May 22, 2014 02:11 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔