ေဴမဴမၟႂပ္မုိင္းသင့္ ဴမန္မာဒုကၡသည္မဵားကို အေမရိကန္ ကူညီေထာက္ပံ့မည္

ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ရႀိဳကတဲ့ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ကူညီဖုိႛ အေမရိကန္အစိုးရက Clear Path International (CPI) အဖဲၾႚကုိ ပထမဆုံးအ႒ကိမ္ အဴဖစ္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁သိန္း ၃ေသာင္းေကဵာ္ ေပးအပ္လုိက္ပၝတယ္။ CPI အဖဲၾႚဟာ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ အေဴခစုိက္႓ပီး ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းနဲႛ ဗုံးလက္နက္ ထိမႀန္ဒဏ္ရာရသူေတၾ၊ ကုိယ္လက္အဂႆၝ ခဵိႂႚယၾင္းသၾားသူေတၾကုိ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက စတင္ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ အဖဲၾႚဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေဳကာင့္ ညာေဴခဴပတ္႓ပီး ေဴခတုတပ္ထားရေသာ ေယာက္ဵားေလးတဦးကို ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတၾင္ ေတၾႚရပံု  ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေဳကာင့္ ညာေဴခဴပတ္႓ပီး ေဴခတုတပ္ထားရေသာ ေယာက္ဵားေလးတဦးကို ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)
ဒီ CPI အဖဲၾႚဟာ အာဖန္နစၤတန္၊ ကေမႝာဒီးယားနဲႛ ဗီယက္နမ္ႎုိင္ငံေတၾမႀာလည္း ေဴမဴမၟႂပ္မုိင္းသင့္ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ကူညီေနတဲ့အဖဲၾႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဴမဴမၟႂပ္မုိင္း နင္းမိတဲ့ အရပ္သားေတၾကုိ ကူညီကုသေပးသလုိ၊ ေဴခ၊ လက္ ကုိယ္အဂႆၝအစိတ္အပုိင္း ဆုံး႟ႁံးသၾားသူေတၾကုိလည္း ေဴခတု လက္တု စတဲ့ အေထာက္အကူဴပႂ ပစၤည္းေတၾနဲႛ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလဵက္ ရႀိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဴမဴမၟႂပ္မုိင္း နင္းမိ႓ပီး အသက္ရႀင္လဵက္ ကဵန္ရစ္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊ အိမ္ေထာင္ရႀင္မေတၾ အတၾက္ ေသးစား စုိက္ပဵိႂးေရးနဲႛ ေမၾးဴမႃေရး လုပ္ငန္းအတၾက္ ေခးေငၾ ထုတ္တဲ့ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ေတၾကုိလည္း လုပ္ေဆာင္မယ္လိုႛ သိရပၝတယ္

အထူးသဴဖင့္ေတာ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္နဲႛ ကရင္ ဴပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသနဲႛ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးလဵက္ ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

ေပးတာနည္းနည္း စားတာမ်ားမ်ား ဟဟ

Jul 30, 2010 05:21 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔