လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးတဲ့ အဖဲြ႔ေတြ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရ

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အစိုးရက သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ႔အတြက္ အကူအညီေပးပို႔နိုင္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ အရည္အေသြးေတြ ထိခိုက္ေနတယ္လို႔ UNOCHA က မေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးပစၥည္းေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ယာဥ္တန္းကို ေတြ႔ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အစိုးရက သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ႔အတြက္ အကူအညီေပးပို႔နိုင္တဲ့ပမာဏနဲ႔ အရည္အေသြးေတြ ထိခိုက္ေနတယ္လို႔ UNOCHA က မေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးသြားလာခြင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအပါအ၀င္ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ အေျခအေနရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အကူအညီေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆုိထားပါတယ္။

၂၀၁၆ ေမလ ကစၿပီး အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပမွာရွိတဲ႔ ေဒသေတြ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ႔ေနရာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး အကူအညီေတြ ေပးခြင့္မရေတာ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အကူအညီေပးခြင့္မရတာ ၁၅ လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေန ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပေဒသေတြမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ လူဦးေရ ၄ေသာင္းခန္႔ရွိတယ္လို႔ UNOCHA ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္က ေဒသေတြမွာလည္း အစိုးရအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊  ႏိုင္ငံတကာက အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တာေတြ၊ သြားလာလႈပ္ရွားတာေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္းၾကပ္တဲ့ ကန္႔သတ္မႈအသစ္ေတြကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း ပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝန္ထမ္းေတြဟာ ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္မွာရိွတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းေတြသြားလာခြင့္ကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘဲ၊ ခရီးသြားလာခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာမွာ လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္း အဖြဲအစည္းေတြအေနနဲ႔ ေနရာေဒသအမ်ားစုကို ဆက္ၿပီး သြားလာႏိုင္ေနေပမယ့္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အခက္အခဲႀကံဳေနရတယ္လို႔ UNOCHA ရဲ႕ မေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။