ေတာင္သူေတြကုိ USAID ကူညီမယ္

ျမန္မာ့လယ္ယာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မူဝါဒေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔နဲ ေဒသခံေတာင္ သူေတြရဲ႕ဘဝ ျမင့္တက္ဖို႔ USAID အေနနဲ႔ အကူအညီေပး သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ USAID ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Gayle Smith က ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

USAID ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Gayle Smith (အလယ္)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုးမွာ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတြ႔ရစဥ္

ျမန္မာ့လယ္ယာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မူဝါဒေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔နဲ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ရဲ႕ဘဝ ျမင့္တက္ဖို႔ USAID အေနနဲ႔ အကူအညီေပးသြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ USAID ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Gayle Smith က ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံရံုးမွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ USAID ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Gayle Smith က ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒသခံထုတ္လုပ္သူေတြ ဝင္ေငြတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ က်မတို႔အကူ အညီေပးသြားမွာပါ။ ႏိုင္ငံျခားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြ ပိုၿပီးတင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မူဝါဒေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ကိုလည္း အစိုးရကိုအႀကံေပး ကူညီသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔" USAID ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးGayle Smith က ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

USAID အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Gayle Smith ဟာ သူရဲ႕ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း USAID က အကူအညီေပး ထားတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရွဴ႕ခဲ့သလို အစိုးရအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

Gayle Smith ဟာ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ဟာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္တာဝန္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။