ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ေတာင္သူေတြကုိ USAID ကူညီမယ္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။သက္ေအာင္ :

ႏုိင္ငံ၏၇၀%ေက်ာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ပီး
ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္အား လက္မူလယ္ယာမွ စက္မူလယ္ယာ
ဧကအငယ္အေသးေလးမ်ားမွ ဧကအၾကီး(စုိက္ကြက္ၾကီး) မ်ားသုိ ့တနည္းအားျဖင့္ၾကီးမားသည့္လယ္ယာမ်ားကုိ
Contract Farming သုိ ့ေျပာင္းႏုိင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရး
လယ္ယာအခန္းသည္ ပုိမုိတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာက လယ္သမားမ်ား၏တဦးက်၀င္ေငြသည္လည္း တုိးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္..
ယင္းသုိ ့ျပဳလုပ္မွသာ လယ္ယာလုပ္သား ရွားပါးမူျပသနာကုိ ေျဖရွင္း
ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္

May 04, 2016 12:02 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔