ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ လက္ရွိအစိုးရ ပိုင္ဆိုင္မႈခ်ျပရင္ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပမယ္လို႔ေျပာ

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ဟား ဟား ဟား :

ႀကံ႕ဖြံရဲ႔ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဗခမႀကီးေဟာင္းသန္းေရႊက စၿပီး ပုိင္ဆိုင္မွဳေတြ ေဖၚျပမွာလား။

May 12, 2017 04:08 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔