ကယားဴပည္နယ္ ေကဵးရၾာတရၾာ အစိုးရစစ္တပ္ အႎိုင္ကဵင့္ႎႀိပ္စက္

ကယားဴပည္နယ္ ရႀားေတာ႓မိႂႛနယ္အနီးက ရႀမ္းဴပည္နယ္နဲႛ ကယားဴပည္နယ္ နယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ေဒၞႎိုႛခူး ေကဵးရၾာမႀာ ေနထိုင္တဲ့ ရၾာသူရၾာသားေတၾကို စစ္အစိုးရတပ္ေတၾက ဖမ္းဆီး႓ခိမ္းေဴခာက္မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတၾက္ ေဒသခံဴပည္သူ တရာေကဵာ္ဟာ ေတာေတာင္ေတၾထဲမႀာ ထၾက္ေဴပး ပုန္ေရႀာင္ေနဳက ရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ႟ၾာမီး႟ိႁႚဴခင္း၊ အဓမၳေပၞတာဆၾဲ ခိုင္းေစဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးမုဒိန္းကဵင့္ဴခင္းစသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ ရက္စက္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနဳကသည့္ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္ဴခင္း၊ ႟ၾာမီး႟ိႁႚဴခင္း၊ အဓမၳေပၞတာဆၾဲ ခိုင္းေစဴခင္း၊ ဖမ္းဆီးမုဒိန္းကဵင့္ဴခင္းစသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ ရက္စက္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနဳကသည့္ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

အခုလို ရၾာသူရၾာသားေတၾ ေတာထဲမႀာ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနဳကရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကရင္နီ လူမႁဖူလံုေရးနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးဌာန တာဝန္ရႀိသူတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ကရင္နီဌာန တာဝန္ရႀိသူ။    ။“႓ပီးခဲ့တဲ့လ ၃၁ ရက္ေနႛက ဒီ ခလရ ၉၉ ဒု-ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေကဵာ္ဆန္းတပ္နဲႛ ေနာက္ ခလရ ၁၃၂ ဒု-ဗိုလ္မႀႃး႒ကီးေဇာ္ေဇာ္၊ အဲ့ဒီ သူတိုႛ ပူးေပၝင္းစစ္ေဳကာင္းက ဒီ ရႀမ္း-ကရင္နီ နယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ ေဒၝႎိုႛခူ ရၾာကို ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ ရၾာထဲမႀာရႀိတဲ့ ဝက္ေတၾ ဳကက္ေတၾ ပစ္ခတ္႓ပီး သူတိုႛ စားေသာက္တယ္။ ႓ပီးေတာ့မႀ အဲဒီ ရၾာမႀာရႀိတဲ့ ရၾာသား ဘူးရယ္တဲ့ ၂၉ ႎႀစ္ေပၝ့။ မသကႆာဘူး ဆို႓ပီး ဖမ္း႓ပီး သူႛကိုရိုက္ႎႀက္တယ္။ ႓ပီးေတာ့ ရၾာကို မီးရႀိႂႛဖဵက္ဆီးမယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေပၝ့။ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေတာ့ ရၾာသားေတၾက ေတာေတၾထဲမႀာေပၝ့၊ နီးစပ္ရာ အဲ့ဒီေတာေတၾထဲမႀာ သူတိုႛ လံုဴခံႂႎိုင္မယ့္ ေနရာထဲမႀာ ထၾက္ေဴပးကုန္ဳက႓ပီ”

ေဒၝႎိုႛခူးေကဵးရၾာမႀာ ေနထိုင္ဳကတဲ့ ရၾာသူရၾာသား အမဵားစုဟာ ေတာင္ယာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ဳကတဲ့ ကယားလူမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္ဳက႓ပီး အိမ္ေဴခ ၂၀ ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနအထိေတာ့ လူဦးေရ တရာေကဵာ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ေနဳကေဳကာင္း၊ တခဵိႂႛကေတာ့ နီးစပ္ရာ ရၾာေတၾမႀာ သၾား႓ပီးေတာ့ ခိုကပ္ေနေဳကာင္း၊ ခပ္မဵားမဵားကေတာ့ ရႀမ္း-ကယားနယ္စပ္ကို ထၾက္ေဴပးဳကေဳကာင္းလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၂၂ ရက္ေနႛကလည္း စစ္အစိုးရ၊ ခမရ ၅၆ တပ္ရင္း လက္ေအာက္ခံ စစ္ေဳကာင္းတေဳကာင္းဟာ ကယားဴပည္နယ္အတၾင္းက ပၾန္ေခဵာင္းေဘးပတ္ဝန္ကဵင္မႀာ ေတာင္ယာစပၝး စိုက္ပဵိႂးဖိုႛ ခုတ္ထၾင္ထားတဲ့ေနရာေတၾကို မီးရႀိႂႛခဵိန္ မေရာက္ေသးပဲ ခုတ္ထားတဲ့အပင္ေတၾကို မီးရႀႂိႛခဲ့တာေဳကာင့္ စပၝးစိုက္ပဵိႂးဖိုႛ အခက္ဳကံႂေနဳကရသလို အသစ္ ထပ္မံခုတ္ယူဖိုႛအတၾက္လည္း အခဵိန္ မလံုေလာက္ေတာ့တာေဳကာင့္ အဆင္မေဴပ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔