ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ သက္ေသကို တရား႟ံုးက စစ္ေဆး

ေမလ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ တံခၝးပိတ္တရား႟ုံးကုိ မနက္ ၁၀ နာရီမႀာ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဖက္က တဦးတည္းေသာ သက္ေသ လပၾတၨာ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ အမတ္ ေရႀႚေန ဦးဳကည္ဝင္းကုိ တရား႟ုံးမႀာ စစ္ေဆးပၝတယ္။ ဒီကေနႛ တရား႟ုံး အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေရႀႚေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။
2009-05-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေရႀႚေနတဦးလည္း ဴဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက NLD ဌာနခဵႂပ္ ႟ံုးတၾင္ သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ႎႀင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေရႀႚေနတဦးလည္း ဴဖစ္သူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေမလ ၂၇ရက္ေနႛက NLD ဌာနခဵႂပ္ ႟ံုးတၾင္ သတင္းေထာက္မဵားကို ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဦးဥာဏ္ဝင္း။   ။ “လပၾတၨာက ေရႀႚေန႒ကီး ဦးဳကည္ဝင္း၊ သူႛကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီေနႛ စစ္ေဆးပၝတယ္။ ၁၀ နာရီမႀာ စစ္ပၝတယ္။ ၂ နာရီ ဝန္းကဵင္မႀာ ႓ပီးပၝတယ္။ သူႛ ဒီေနႛ စစ္႓ပီးတဲ့အခၝ တရား႟ံုးက အ႓ပီးသတ္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးဖိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ လာမဲ့ တနလႆာေနႛ ဇၾန္လ ၁ရက္ေနႛကို ခဵိန္းလိုက္ပၝ႓ပီ။”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဖက္က သက္ေသတဦးသာ ထၾက္ဆုိခၾင့္ရတဲ့အတၾက္ တရားခၾင္မႀာ ႎႀစ္ဘက္စလုံး စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့သေဘာဴဖစ္တာေဳကာင့္ လာမဲ့၊ ဇၾန္လ ၁ရက္ တနလႆာေနႛမႀာ အ႓ပီးသတ္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ေပးရေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အ႓ပီးသတ္ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ေပး႓ပီးေနာက္၊ တရားသူ႒ကီးေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀာ အဴပစ္ရႀိမရႀိ စီရင္ဆုံးဴဖတ္ေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ သက္ေသေတၾ အားလုံးကုိ ထၾက္ဆုိခၾင့္ မေပးသလုိ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဖက္ကုိ တရား႟ုံးက စတင္မစစ္ေဆးမီ၊ ခုခံမႁ မစတင္ခင္မႀာ ေရႀႚေနနဲႛ တရားစဲၾဆုိ ခံထားရသူ ေတၾႚဆုံဖုိႛဟာ အေရး႒ကီးတဲ့ လုိအပ္ခဵက္ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဒီလုိေတၾဆုံခၾင့္ကုိ တရား႟ုံးက မေပးခဲ့ဘူးလုိႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔